สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
Mega kalitede bir porno porno sitesi ararken megaseks diye bir siteyle karsilastim googlede megaseks yazdim birde baktim tam istedigim gibi maga kalitede bir porno izleme sitesi gordum ve porno video seyretmeye basladim. Gercekten icerik konusunda epey bir zengin bir site olduguna kanaat getirdim ve devamli girmeye basladim gunluk olarak porno videolarin guncelledigini gordum daha sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim bence en kaliteli site megaseks.net tir.
ท่านกำลังอยู่ที่ > หน้าหลัก HotNews มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 61 แก่โรงเรียนจีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Tue 20 Feb 2018
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 61 แก่โรงเรียนจีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล PDF Print E-mail
( 11 Votes )เปิดอ่านทั้งหมด : 369 ครั้ง
Written by webmaster   
Tuesday, 09 January 2018 00:00

แบ่งปันข้อความนี้

There are no translations available.


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี
2561 ประกอบไปด้วยสมุด ดินสอ และบรรทัด ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆรวมถึงโรงเรียนจีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

            เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการฯ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ , คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ , คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ , คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ , คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ , คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วยสมุด ดินสอ และบรรทัด ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆรวมถึงโรงเรียนจีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 270 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

            โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบฯ กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ก่อตั้งขึ้นมา 108 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย รวมถึงการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ และงานบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
           การจัดอุปกรณ์การศึกษาให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ที่ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดหาสมุด ดินสอ และบรรทัด เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคน รวม 4,800,000 ชิ้น (สี่ล้านแปดแสนชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 28,800,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดี ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติดี ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และเป็นกำลังช่วยพัฒนาประเทศชาติ ดังคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ที่มอบให้ คือ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
Last Updated on Friday, 12 January 2018 10:11
 

Events coming up

เชงเม้ง ณ สุสานฯ สมุทรสาคร 23 มีนาคม 2559


Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by :
Joomla.org

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567


Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

TwitterTwitter FaceBookFacebook