สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
Mega kalitede bir porno porno sitesi ararken megaseks diye bir siteyle karsilastim googlede megaseks yazdim birde baktim tam istedigim gibi maga kalitede bir porno izleme sitesi gordum ve porno video seyretmeye basladim. Gercekten icerik konusunda epey bir zengin bir site olduguna kanaat getirdim ve devamli girmeye basladim gunluk olarak porno videolarin guncelledigini gordum daha sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim bence en kaliteli site megaseks.net tir.
ท่านกำลังอยู่ที่ > หน้าหลัก อัลบั้มกิจกรรม
Tue 22 May 2018
ExifII*  (12iySONY DSCSONY DSLR-A330^^ACD Systems Digital Imaging2010:03:08 10:26:15""'0221  I |v@y1560100Xy! <8 2010:02:22 01:50:222010:02:22 01:50:22d d SONY DSC & J - wLw2y wK g? Py   !"#$%&'7)*PzU5V@~b Shd- `*# 'bExZ @+r[ ?'vExZ @,o{o @'ExZ @-qq '3ExZ @/ __ O''!ExZ @/sOGws 'E#ExZ @/ Uy ;o';ExZ @/;;1 'hExZ @/~ o'7~ExZ @/ z'wd ExZ @/5| Mr'w8PExZ @/;; T%xt ,Z @+I+ htV_1PExZ +hh {Q^xExZ + WN_R)ExZ +E- 8@IEZ +8)8 =7EZ +- '5:^]EZ +'PR' 4~EZ `+M/ .?EZ @+cBo #?$EZ @+&]<|Y W.i,Z + OY,I,Z +O M^H6B,Z +M s68R,Z `+ rw8?X!,Z @+qq r28?LA`9,Z @+Q }Q r8?@(9,Z @+r' rݹ8?5m;,Z @+ r8?+,Z @+ Y ri8ou,Z @+w jr(8,Z @+jUCfU rސ8.,Z @+T] r8,Z @+(; ur$|8oe,Z @+uaSO rq8o =,Z @+@$ $= rg8oDp,Z @+j,zG,, r]8 L1},Z @+"f<0 rbS8?%,Z @+-u*- r8I8? h7,Z @,L1; Dr>8o ,Z @/D@$P@! trl48on,Z @0t\V rnO*8?S,Z @0_pAj9E_ ro 8?&N(,Z @0BM_D: sn8?,Z @0K ro8` }$,Z @0Sec3S q8JVPEZ+ p5Q8PExs+b frI8cPExZ+R8f8 0rB8 FKPQExZ +503 s=8XExZ +* s:8ExZ +1zm sx78SExZ +@&kk 1LHExZ `+* h +'ExZ @+hY 'x}ExZ @+N F'ExZ @+qoq3w '-ExZ @+kx '4 4  E]_^ #??  ^ WV @||||b>tm[J{jXJ n]L</)3l$4|j[J9*207 "'+W R WFLr </|: " L L,S "W*u [6 usxs [ DX)J_&0*(HcP&P%$0p/$!*Gq@rfG _<b]Xd#j||@f+cjYfagkhHD,iflhhljgli7&ihedihbajj#lhh`5cܿHUv)HP 's0`0P&(+&!i@7&i  %B f RT L ,k2|07|/'QuhabfmwleY_am[`b\TUUXTXZbUSUUSZV_SRLVW['!__X]ddaQjX] Zg[^^YYk03 o[[[@@@hefic XGUO@0s0_z_@nY t~;1;^]jYWYePWTQOPMPWNKT)' =N=@lﮮ`$A-58 NS /8Ā~;;;1Ԁb Shd- `*ʀj@^]jYWYePWTQOPMPWNKT*c 8>oovc"dz 'rj e? ' '/ ?H\~cfg[rQ!6ll`)Sw:2SdR2B!:})$810     ddd)Hgi1`Msssssss&&& iY)f *  l q6 LhGx{ @b1P &osxI1 xu[_dhoy]h) `cdfghgfo= !F 6 <z{s|B 44#|| }jgi 6Q ={nhjlo@]Tyur]Oi\ l Muqq7?|YWa`G0@{MNa T{s\8:A v Zx'5jWPs[ORn #5 B 8ya]HUotdTKwW E &P{:#]SHkAN%g i ?x{q\4 0e=7=EFEw23L fY(yO-13;4z=nqECcS(v5938BClK&^ >%ks96 }_-.8>7sqfpB|.( V_>Oe5]L#/qS4j_3:/~-%^Tx]JE+O=!cYw] /,*p 1Nc4PLn7v`Q9UZ1G=\88w:8S mpJ/c`v>GG@k <<@z) +oD #lu3%M)q CaU1F<s:h8C%[ayLqcv@3~C%R6 l>wU>|> P"o! okF/17 p {Y.78GT*G s:u  8.K2 |Tg>"u~>Xk,vv_ |b%b("q"S 1=Fm;{+Iz:9iMp- 'k1:\ tJ,$&',;=?BEHv]xZ-<;;7?; "B4/-))!"$*467:=WWva6788;Mm1*)&%%# "+.035erX**//11332320-**'$"(()*Zm5)**26)(((+9oc=)(""#D\?'""!# "!%F V!J'!! "!!"8L~ L<e2'0D,!-&*#)[+&$kvx&fG4D@! " /+,'&0%&'(&4Sx*3+7%#"@@/.*+,01.0, %3x&#!!FA-*+)&%()%&*tf\/xF,7:zbX.,#9#B9$($<!aE~d4^,;?*<\BF>D{,=5 %15d=\K/! 5=4L<VwJR_5+/LQLOgM:`?J85-IG_xUuiek:*)\W _V"EAF_87XReP~xc?)7!PgTFoeTYhR^n{q`C'IXa|!~~fJgU[TsdkPQY[wmf+&FFs)YIg}|e{EqSQt4>SU]cv^$gkfe )s@MNJLBB}mW`=eUd]xrfkdW_0g~H]RmsY6CWOaZgd`MZZ^i`K }U*,=I[qpfA8LB5=mqtTUhKYfSf72&L,FNolb&n9MS=8 _jcFq;B94(C+'I;rCrjlSKC83Eh6/$WL:C7&%' !M639;Nvh_HH20FM<,$hzKB>5$"'"oCx7Sv\X)l31@D=</ [QS=*#+"DDIWkOoP[/2??66qbMH.wM*&$ {QZ?@MSHm:*2=930usVB2oU&''$LTd1@GJGj7&&$)*xFH>1ZZ#&'&z^s2;DQcd^h'%7!#=c\7EE05j*%%%yv*;@DRYJ,!"P'!oBz=?Z0B?02n5)##8A;8AQW"4Z)!a+"`My4:5,=8+:mZ0('BDFNfjmqv|H)6Ncnpeec]k\KqXRMHF79=>JY\_ckBB8>\^^`diGSIFA@?<1358;INSV[?LC#i vpQRSTWWWVWRNIGE@;54(*,.15DCFHXMa$,GIH^GEEFIfhkGE,-...-19:<ZQ,bW;6:;;;627<9>oC8A>?666.-.@*SH30./01cM&TBUyJ)%69[MS16r8/#-ysJ]Dc422f6'&+*?6^WWE=778;?OtRegcOaSR<972(uv^]UVV;\^KQT|MwG#2a ?:8#1(#%t[RUQKHLMELO~Q K=?R!NglviqjDH)(:ueG&O14,%!5NX]EG XwQouiFmCk^*%* 8kepk71ey ^G,(jtz^%`ON+_D 4h-KWszdgrW:>.~C ns.RD;|g=,?>/e }q X }@6`YtE7jYO=bp! (wr(& 9^"WVuryp%*nd!'W4HR`Ecxx&9*bX}b() sVSb`L)W+elx`trFns=.r=qS64Y@bLMhphYYyt_HQ5-SQGNhA8yzd_}cV'N=90* ]OU0o1u5ZWpRF'|L:@49$[p%{1\Yxon>!|arMG71/<s]OYZvubdokqFB=6|q2 U<4O]oi_[&{^@AA;]29|ZAA6@JO&I\_d:?@A 1#NC?c5?qS@qF>>>cW<;>;fOtSD9<I=9D<vz{YupPD@'(*/>@BDGKA#-NzS|=?=8> :OF620.,"#$%*789;?C5(988:<H8^2,*)'(&!"$+/147?)8-i-p2223435542/,+)&% ))+,E3^/7b.+++HG+**++9hb@+*"#%b?V;!$#$#! $#$-IN*"'"% 46.%E4&/@,!#6,/wdcB1 ^:#8 dj6! $ 722*#9!" $&)qA>R+9*|(t#"!>E6602156%0^7cP5P%" GD4///**,-)+-D&p,@*8=SwZP1%A>(+3wsE I,=CGm=tp`$<6 jyX6}vX`[`E6* wS,^OJ4UVYF6* "6h.V+p@USx5QXeOK>0! 'R3ix^4MG<8'!"'R GI_tras|g-JC>$ !##/?L{JR{zuQW9C?8S}iRoHuXRoWC?1#$* Qbj_\[yhB?4!#A'4TneQ*dioB<8% !%].^ 1Up]U<LtuA1* $"*.{1h0VMeVGlX<*!4%!! .*eVVNIe]GXz<&% O"$.$>.j#ZiMJ_h\X%a;) 1%%+'=0d"dIJ^]QNVu(GphG(%#)#**)H2Mym)?KZXNILX&eq52$%&#/+(/N:_tH+-*662fEM-k)2"$%%&//7WXan[++8&)3GcZG<r!5($$$*21C\0fjfE&(W)%J925Asl01/(!"+2.@<)[fz~@'\-'DC13Xudf}e33=.(% +VC ItS|_XC5755d_HHX. 0 YaI9% H>(JeK(N>Bddd[T}!62!tGXK2,^[!$$ADIhP:H,2(#( dd;BPi~ A  , :     % 3 1. ########333#33C333###DD%#" #####333#C33333####%D 3333#C33## 3333#@ C%%D%# 3333#@ "%%# D 333##@ %"" ###D%%  ###"%#% %########""#"% %######### ##""%#3330 "# % 33#%%#33333"# 3333% %33333333#333333%33%33333333 33333%C3C3333#33333 3333333DD333333C33333333333CC333333333333333333#333333333333 "3333333C"CCCD333CC33C """333333C333C33333%333333D33333333#" %333333D33333333###333333#333333333333"3333333%333333##C333333333333333333%33333#"333333333333D%#C333# "333333%333333"#C333 ""333333003###3333 ""333333## %3##3333#333333# # "3333333"333333%@ "3333333#I@9]BSW?9㴚Ta/>;5@K䬜NaY!5@;?K,0/>pY9C,Z3#7V;+1= "1M8<=(W59)1(FF;P!31qB_@@7 '%088TZvIVvNUv _077 @0s0P !& RY26aq88IVv1 @U5Vz0ExifII*1J2fizACD Systems Digital Imaging2010:03:08 10:26:15156kk!    }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?j;ZtOf ҡ++2x}5.5@DО??ץ}>x~S^ .bF^ qzy~hcJ4?=ƕIGmWy{(P+H B>v+ZKS<̢NJr}y?1ÿo"E&K̆&9 #cxxw>5uMkMϊ5%3w&p>SԣUL}kZUQSwv38SmZ柇E?,+е=^!NM{yF̜F9u[ϩK& #!YU _jo`3afjU:+jN8ve'|*?Ze j<39#8"<~.x$Wgxoqj˸nY v5*/QQ_E? 4}u$_Q}g8+?G7Rdu?ʴQ[jÂKO&y O1GGF͑=꾡a.W 8$QZ\2Hca]lo->kZHd1kՇ r+o,iA̎S@1k WPjwjMΡߛiP ysq+ك< Ema^XE 0BD6T㯧ӧy5u(۶<V!5)^>3˯㽿/şh7Vk(m ь2[FpTx7_ρ-K8 4BTCugr$ Fu1>]=,g{$~ʹ_jvzub+k;^yJk'$v:?w]ץ{j7ZE 8dgx#^ψ5%A hP@EDjNƵ(Nq`}6%Wҿ4K_zΑiJ95*v^c+N'\{a0Xrv܏N?O~+> CM& ><Yŀe#( ~0|`;Gw:> {iݖ5%v2$ѽ0O0]NV< ^h; ,fHyn]9vMShnyk> sOiq̸M9 G*3=nO;*T"ޏ- =uM%L Vσ<_Kx[CXYIgxE;efc\sƭG JKUПc'z *?h66*m (cNc>QF ͖,\uDG5* I괠)ʢK{<+gFkXvͧ- ;`B+oڳWw:tְ[[ym)yqq\M| UN/8Qo ̾(eiLoj%$d!RgtKB|3\6$Ww!C/`T%I,dzlqeт8=v+_x3 Mu;{'H&9丶啁h ,P3;#p8fSol{T+~D9'8'5 ؁n%H8Ì1QFǖӵ4xw–s I z:Z-wæZFozqQUdJBm+Um5 lpx.k6Ozğ> h:7ڕ7z]KR Xy 溗MUbx-ʌ;Nzs0Ujv.w'dWA[Ro;N~,Vj6sq?w @8Bې N4:m=g4z m8-Œ1dc"Jm~9cpr{_g/:-}roKٟIGMe<`5_-y8)T5:u=.'I7%.R\O;nS&=fU,}ƒynC5wKǺ%ڑ ҨfFqb_įۋGi<)g)92I),dV"8 ;KKNsO⾟;/a%iY--mI2ZGf4$f79&sz_=B %4n C(CH%Yl~eV3[w 66kY$Ff3nlcvND}I/tF}m>xD {4{=Nx=˕&)/a[Ye(Iĺ%Ko`- =ơ}k"5T)쟕F$//eşjkoqky v$n^9 {!%V+JTvzhS߅5%"# CXf^%~85}Mˑk2F˺q8Q2zd`c5Rb>Qk;o\LJmΗ5{Riv2 rBiUl#*W]00[k \I9G[ fF 9+]SZc:)a R8is@Ua J@H=άt/P)BP[ٿks*qoI,󿅒xc5C~bԚ]CLP噼vrW蟵O g,ZϦZRvuyb|ܞg7qMST7PD #gÚ]qN! g&|1ȿd|ZxT E9dBщUYW*WWizAC4R<7W 4O%`1,t95V:,y 'Ge*wEcs^+ٮngf3k5 Ju3ҵ |`4FK wmEo2ZW1!4cu;Vd _[jk miAƑnKbɎ+(զ}~TR՞_WZ[^}+|Kz̓_y0 `s6rJ} j\le%+~g (x/2x_ ;i7 C|WC/h6lj6V˖8Xq;v(/'?IbNmԧRٷk ѩkui;v^ǔiz֥ X4iq/̣(yP|>㼗L9d,Sǰ6ܟoӚ3JK5Hʜ?x'k6=H*\BHŃ`3uy⿃rwu+]ԾX+1\&H:LT04Wa wwki~>&~Ş[&iwWrKs|6L#+iEXnp~ x6|CjMxilb0`eN>P*ƥm߻yc]lqu5+{ L~Vݤ&!wzq# >h-QeuulU\ɦ89]chHɯfU F6*.9;[0^>; o&4pP7. F9,|AWoB-tlRwz];o>sƳW-K~ҺͽZmi"|֕]˷*۷8'^oiϪhD%QGZp{E_GzI}{zx?nA2{p=|ii:K5vr7jw泗ܓ`Wt#ωwov?]0mwݽu3/iXjF260ϡH޾Sris,IK+cϥ{(ٿEI8Gɿj7z )-\6H ,~ v;@V%ΓK7eZ1l~="Påv56~hi%Gc]O<0t iV!%3tIǽ}/=JT'cXN4g\N-繅uRsH2*qZᨿa&ʪy '^rO8)_W}bYjw76S'\ST,驾auBǿ|cN s}]W]:x#3GabHx~A9`@߂_Ow67J^>zbOAQIO_7mvgY[ uqpQhGj5?u"X:{)ŜDAB1h4(o~hַIǿ C%70ȯK)V/O}׫*RQNlx,ڵ̱O}̻~`+<'uc^}VE0e8 ?Ji\v8/[|V-swq0 ;8cxǥ^/Z{xo9%@,^9QH&{:Is8jRaz?Cox85;o[HWB(؊~EYJRϨNUZi=u:/`8F#Woԕt)ߚI/FיsиGh t*{ڼgNsmi5[/䓅qͮGԢdb/iN `/A9~jIV'g:ZHՓ+y[bK6C]ik3Jl;{Wf ʕH8hZ_Q#j^3WRQg:yV2yH°<㞙{wO_l5 EULqCc<{mXG ZrRQMť {46'emCuaA$8О#5[/GfX.na.#h:#!9 h:/+6-q`]EVs;@`wM7Qn/Z+_kx%6,FjMJnljeonl:ze俧sqr,;=v}߉MGᇂZH'smu9pGl:X׫ƫ8n?G56ܳYPF2͖f8'Z]F j_cfMŬDwD{G_QK<[?+ĶKW}~2kZmm-y\<LA ֟_:~Khn쵋- b/dZ"r2ăݵ=牗7Fߊiyk'(MS[p .2FBw.qM||a&{ЗPUXdQqkg}$k]6UěH'٫ ~cdiۀ~\>.V)]_ȇƚ[c!XK@95|eZ^I.(üui~<ɒ$9x(]<O,45[-V;{{L:qSt0W%iZvd1Uw px=x6GIӒ7 $q +Iz4~o#O]C|O?\:!CUᏙgirw9;]^95_ҫ~kgF㖵}s"r쨨r1)ٲ89k#vb_3X!      !1"AQ aq#2B 3Rb$r%CSTc45UVsWd&DE7t !1AQ"aq2Bb#$3Rr4c%5s6STdt&'7 ?TE gY>ba#!TE:XcE[ %=N#){,@ԖlJYURoݎ==ݲ<瓋tLbDCh9ܒn8>_ Ĥpʮ+UiܟݖR{#dlߖmTy?q }5xI('QpPRWx!Gb4LYgFS:᮴?uJ/n oo d->Jn55f =qs\i=!)u "{EfloЛ(RwϚ=Z.v\ϥ/%pf%,KuYVT-kTn}<(8q[kr\iuw(FTꔆj&3두j OBF'Ogu`j8ܧ8Z2JHD7G?\?LSV{EМ`QP8P$=ڱ%L<Aqv'~jJhbȦRfDf'$K}?kT@U쁷qbn< R4=f?3LzK3BqdN q䡆*y.fIlh# /or9yd3dӤc;+jQ i&aKk؃jC kS3+ELɡ3=–`D ܔ_ 0IES/Fmmqߗ벪=G 1Aja)V EaxJݺj~qNu{i%7J\3[R{͖$ڕ1fq؍Ƕl[x@.YpMvYzї[̔ (nqǻ-@m!6 AU]RY!ڟo^{ĥKlÑB#Z{E\47V-tJq%kpݹ%=Jy#~ =U)qcBЀ=ig4,'u"@UD{{.[jkP[WiI8R_1Cʪ0l[V2< B*k|$I5<wP j+%V( I& *V^{6 7lB3]aO$v"Cf rDqև#ءbf %1h*2Q{d *(-`*ed-q| ΄+G4EhIմܜX yv}hRJ]۴9hғtmpm/u>_-^8N(.-rn>ePF0V>ukW|pҎ$j];=gFԨJ*w(\z,|p# G,"ݖkWJ ί9#Đw;؃NQ~ @_\mϓQ-H&ȸr_q锤yB!ښɽ<Lċ7OCwYl7z)]DNG*RXqd29VԌZ}~_Ե,ބ]I Ͷ#1\v+a=ҎjyN}c'R+9jtjK:S䊻&BCBv@yARiTԪq$`wHCtu"[*ܦnxKo,l@8\Wd (sʈ~Ci]prC4J˲>YY}o!&bv̏iڝmZJ'2:m k_лQP'Ѽ250cCZhNr/lU=V]gŇ%PFvSRQc-dd<ݹ54z+50کڥf5^RkBN}?\(-w7I╽*H"J/B12W%2hL>%[6lKA@b/[ 晎ЁlKaÁ>IR5*xSvj jp$qW VH69yJO*F vH`NJiH%+Tb6G4nnvÎa#]GwRsrk$)Ԣ{V'l O\Юם2\˴ʆhUUwnK+N@*y~Jc둡5+9Qz%:r소D&R |k >lf7hIss ;T2JqLسݾЅBtFXO;enVn 5BtVsMr)2 ?G&;|!BJr<:ؗV6d}6cçfpΒǏ n0)"XQp:Huۚө,]rUI ABP#AǪ}%;TAOiv'!iAX0VQkOxħɰHeJt I)Mpz 3h&j+!67r]9K9(=:ߢP_Ceϑ@8Pb wc(C–h*A<~M9RJzS6lp&%-CC&zxT5+C ٫=)[eQD*aVY낾AFvS;8RxVKbCQq֞92E6;bV+|F 0ozP9ERs䪣m>e?RrD ^%'hYfG#x"tǓTR'pptYIw`I=rorR*) AuduRVqu V_y!u xr]y|M=A}SpWxSˆȑ`tS(WbKܧ߁!@d tdPDI QO^HR~X Pܡq$vmԔI G47-Ԩhn;R[RT#-^-vJ+bAC?#!#IB:VfYR{>X !dix7pOK[zi8%b>'>CZ9'P.p뮥!OADA=zʢ3u5H6u6qMcTӂYjRŪuE"E-I:^p,%K@sĎժ>Jn h}MAPu0޶H+8w3*WN'lYeE Z[ ]$JX(22aR*"y$,nRfvfdJ!.y!mxRr؂0j|U~NG0n'6: _Nkh.S&VAGԦiiSjP|*Q;BB$5FbDZvRJ%$ c= 8\>W+cdcښc N!yV AحG9̯ {x7Mw/}l$\BY68 qEC{io3Ⱦ>L<9] M$r6bT~<_n#f1sN#蹕Hr-k|x@,B#c[yQXJy.-6JpB51.H6S7pCtFC.!$6ꔞ6]@\)߁NT=Sݸ?p8Uxivf.)Gq yyB\yEiW#!.]܄lpQz$(3Wݾۭ~XmE~"s`[V?ے--x('{?8Sڑۓu`@s#.@] lx8"n@6(#@p(߭rNҏ˦JRt]îGBmFépbYV[ *yB<ߒ@FxPT "ߊG%7x$yj!ژ~g&SH%WW;\ZF%>|II$opdNpc!@kjbk`qֹF&5)S1~݀*S\jK B6P;U>XX֞%nÞ-gqKYq++Q$ve):cx7/:1lP&^&o~rVxȠKtpü{G|Yɿ&ojjj i잿bR>g` Io{xj_dV2*l. )TBt'Qqw `6B‹ %fS:Cm[YW[{U'K*G] 7gusue2khWys iĐ$t@q?[H!KZP~]|+),WKH`\~X/!u"`C=z{wM*Ir%)JmI'>S?5cFA2R`^Lb_M" US]y#E '`DK˂OQ6DnϠ!% %6 >/, %( x8#drFdF]t+y|0xyW7 r(Eup? l+9;D(_~AHP `V\ӑ 5Rğ[Zq_!!_EZ<1f}ʶu%_sl.OwWii^sBM*gkRtGTL?B;: EԐy.Ӈ3`~pHϑQGK7_sAJs}?^$og>nF?' +?܍iVE0(Gժ!!u[؛~x#63RѴXpVKV}B2]eDں"4"AoG2ێI|UI 6)('ikAJН-pHyj鏝؋܁{_d\ٯ.flQzEE.%aqG |fq%cdacY?fjUgT_PI<ğTVni*'hFԳPlGlh>#TGgw/-'}%ƓT)Ɏ BJwZm&'+n2 Ʉ4vq ؠaU `n%^3CJW69xNk,@a;Uo3vx|pPoϦ @k@9ū$R/lMq2{Ɛ1XrsVIt n鵹mj?v/א8”04[v2WpPwh$:5Qu"3-)qُ'4vx] )R;uq?hq,\lmyXi,D)HrwO[TnKdO H)#|$@^. I:L&FЮTJ@_{TJZˮnr=`nW>Wg>e:fh[@>䜤Co- mgHM8FY: 7`Rr8Rgjm eے*yA,ӨtjGДk W#+Q1ԗHaohqqF$X9 mxH?0H.{ԀP,=O?*7+ۊܠO@N9[*V %Ԡ!_,tO/_@Gyϑ<}gx<"JIxYQ(uaB0sjPpY )C ԼjKP9dpTGotA8}e[C(T #ԩVkWnN*G`zI>1Q= ֳi"C8T0*9_ɫ~v-6C!]~k#Yj!exgmRusQq;GU-tA:jڛVi6;*pm&]-cJ&3;JBC#^?nA%Ŧ۽Ԃ}N6']I_䕆єEul8M_(Sj *A!R\*t]%&jXlrٮ)A2GKیuরe:?0CU 6܄p#.x,~' "BPU68)$[[E}A#r.Xzd.'<Pћ%cwy&p :J7)j=8%IϢdE?#pU`4]e꧴|aC!)M:rĝH ܓ ZslpՂ8 sf:bpr(uDzzs?n׬c^ër;(vY Y&JMa+ BY'"7WΛD9f"az=I۝}:a%)=AgݞmH?13!T:݃TBݥ6䈩n ڇ6&%[Q꽫u0!Qh$RO`gVvk8v| @zUITٵŀ%m$- $,4m**Y'/"|@_Cw{h.L-J@늫yK.GuԐldoUʪ96vGB[UiOC%cfW\74ۅ?7Y$[qT`źGȯh?L! Tp2"i Q RZ{*I ȯ\Ʌ?T,N892HNLn@_u/UV(q:cua/I#PLJ*6Ku. կ ?j׾9*H i8 MA? Nj[;\Gp(Oj3J.0-JXaz91,K ^|@Pknoo݀FATk^p ;Pp t'p{6$*Y*QYKQg#^ڻdL{W2 Af;%/*) M|ŏquO)ٞ^vd-k`sarF.إwtBF}?%`@SC앢]M^rmgK]0FQs"#g1Uq q]\4Vfwm̜K-AS J̩u7L/3aS6%%Ymk@pruSncOa1ː.#rI' pQXJ(2Pvc$?d#) ,O?~5F"di )~Ԃ:p{YMͺMr@ [B .8Kq"gbI1˯/ m:AھTXY?lq˓JEǗ,s<%jC1~GrHuTuJ_\F A|\$Z֤]BH);-w8wVrsJ>6?pO>ܔ7G-:$pF-Dۏ,vkmj.( ]{Qc iK`{):i'f)*Z0Ds f"epRx=AZAőd*=g.uZ\{T6ԀB JTHL>-R"=-GUFDv;U* U[*.p RR9O,~:cp:{,|ZCDm )(X rqsJMTE H$_w8Sn_i6hluE$ppPwt8&FpQz^AG hiFF@rN BH%Լ~鏽 }Q$Ey:xn&; tgV@,`IO#O:l\q:͘-FT%!rXy'ΙYh%B,m!B˕ȵ1LR/dͰgU6#(pm)Y|+ZlJ;a{ۼ/+L3*rjd!0_%WFt-MHU##Hvk'~覱vunK_:~ U )%LaZ@Ok7_EWU:ʔ-2EU(K m iϏbPYX#vQӽ_JJPݶO:֌ЙZ!RW;ÄTt`U<4in3 GOI^ܾ)0 3j?8ooyGc"vfӗOV+ ]*B/du Կno,&rev[ӑ#h}qn.Z'?v$ܴT=e$l.ƣdU2SPF,^1It"06E۪Ì8ҁ+o4 qm!AϦ hv% $HYJroͰ.G#e)Iޢ8,BW$4}+%ѽݺ|HsbzT}0C'$3Skvy FMTw.B Ǧ#'e7t 8Fg4D]$ Fy`̛!͍>%d1_\Q0&˟ 5~m7JI-CzWt /QA|qu!HxO" o &Pt_ DPeb;n/-=NEEn >e]qn}ٜʞ0(tx%.s.y^ڠN5/6(PzC}c5#xӻorn͞н/WT>ZLmꮿ /4rM Sq R97b,ȭ:酪΢.l!N> AP`./cw 0.z㲃@˂rߨ6”;Z]t -A$kIo8".LM(Rcz뇍7mDX^vYN\cU@4eI9 \ sF"e|7TY=d + ^^Ϩ0RNQ!&2H[jd%Cn/JЌ){$aMmm70Ys 8ݔ=pϊJۇ5l߭Ǧ6&KV@=>.{۞,v%+=>XT,t]$g KVACPW줤}@ mњ.l_gMXSmN(8;nЎ݂B 缃PL.-lJH@PI'^I5nd.t-H LaŹ"Q=Mp ?oA1a!3)vȎ6v#L31@ꞅTf$9TO%e9HOjT+mY}aHRTe84{^[@13\ٯ*3IC*5ܻ%@c9^:tkMsHy_/ѰR*7|G&ZoH?S,<"C s$ L7O٦a& 6~X\F[٤UST|j*:pm4\rd~]S ՜*6q,Jm\˵EaAo8牴y_K|q. QV @RMbOLa)YJe&ç#W 9㕿=Լ] څ &)&AǷ?ItR?u(Zl*F~۬)isLTs`uhӨ7}VU}R'hA}uVFSRI$T2Eb ho{LM4.]ָ\RE eHrXO,^j+/n)m~o)2at)Ǯj2@uByŤ$Z/{"J>&>q*ҡ{ְvt졔Msx ¦)Hx=-}ڣ;Xj~~/VLe u6یSj7a_4/&l3=# xt/gGl6rfO8䄔>XpPuOL4ck.ϚnD[5ZBY[vooxt-L&TU4fWgnIOGh3 T&WֲbYBosAAm=N?EiCٕ&[)@l(އ6,ߠ<kw]-Ip7CjMIrN9r*8n(QI9 .QSq4]FG4_k[ g;e>Sm:U`>v';DSJl t͠$E8n #k*7\!+AM ,Wu9`F)8`H\\]A XyȸɤDAةtq= CO|"܎|7JH:K2) ֑"p&Ȃ`qしݐUm'2feNoPkNF`:jd.<ka68#kp2W{J{*iIiru=-蝃pq0T& JOJCSr:pTo,&ꪡb 62sn$ٿqGC3›i'% y|1wGZ9z'{fLpeʎY^y!aI&]?,XM{DP**Ze暄/k$;O\jRBYbqjjJ\Ywpۼ XL,ֵ"W on0`5qJ ێsb>o.\}7Z|rpRCPʂͅqtH+!@!%v 7 P!bX,(çMm_(4BS^I, iK1ts\B{7rRO^1.PEVWrM(B8AqѲc^sT`J.&HZP!)H=o0\KDZdC 9Tڛ氰[ؤ$BJ'Nol)%Dm>tTX ۑZ#Of~Ջ^dkJG Z7\c\mdH>^@,2m3]4cj&4Ww̲0)ǡ spT+o:VI&p:_4vZ.Ɠp3=՝N4J" Y qϗL:n-m3Ж$錦ThkD&)AX mu| :/BV)ܦvuA8y2*$FvyG% AA=E 7&"Ku3s7scHyfymeŞ!$:{93͝2j<!PidH b:*YJlX0]DP13fwjtOao7ZRDX!yΙGktEiM e! (8[$7 chHg X !#V;'"HahBlB^LRf ZE".fWB&I\VL|8axQ$.=/銉Dc^S] qe *HQRHXbn#ئ4a};,.<,BvR 4>ut2 %Z(めǮ{$= AQ|0̵ 2;v$ǥ~#IT"A!q{ 4$إ hȠN_.$O|m4s5o=T}O⻂N$ #)֝t֓' l 1>_q7:~(y6. 6Ǝf5B~&uFs;|q@XU}<}07tQx.4# 6IM)< t7RLn鵔CjY^bi<&b%OWD(RU{'P}DP.n׌Nkg(,{% w42,oaɥY/0YRe,ku[ZUlSf%, 8ꞎf7)v`odq ~ktb1Z9YFKԲr~X1B*/?*J F=<(n C |.vۃ ZLu6tJ8(O$'wEXx `g?R+Eb*;@$܃=|e\bqZ_F"(SIR_Js>XP҈$FϻmRַ q\kp 9iGT <ͪ9Ns9G!_l˯H1:|Am$ &>F.Rsdy,hK)C~Bnyƒܽ, :) !cq?q^N)xUy!`b< ʳK{=2:_Ċn:Ƚv' @}!m'i1=nj;U#v%N`S8J$(R՞ ? Pfi/,YWV$}UMKɲ=T.xP6J -ʐ_[p m$rFcͶGWЁ{C[p)*)';!/!I?w_ eG(V {5'P+]ёrK!J2GetH tnVM'{`Tas_h>ÉPEw$[u&s2o-&TWKokurdl˙h$SRLI {JUB8F m˞A3=JMTOzZo]D/w,&Xד*7,ju']m!rZ}j3 pl dNspVӟǘWoBJeMMF3 *_Kn嶄F`@*YڼT{ mR>$>Qx6!L=6f `і)U)brCYZz؋t ٥9lYo*\V6uC[}3wI,}!VdhɎ$;I8*ernccM<`J,*H JR-x#tPjJTnONOComR7$_ .+:1jDH3/yP@ܑ̌5+T4]%r7G8p DsCQL0(%*xm^M"c{RR [+R '4&$x!,TBڀx'%'IXШ{M(BS`-l49fv.Qfi8$8nPJs z$\H%Gt`@zvtױuv'ZJJCؓdLp/jNcʉh p_QRAV68)W.Z=1LڙH'w*.T v`#x-v=Pdr'R`ͫGVbT2ZoktxvG#qAB[ yED Rpv*1ٴ[%3`SIP:i/CҔJ ۏ!q#-uϹ:h$tcP NREq K? 亦:N`Y8`̲#9';תoe| Dt0"GRU6yWX2ᴕ)h%E Qo.{7,Fj<ͥtk9tIL\X\_?gOe=J.m.f\HUuSTZ}HǘR \R2R5߶xLE5P5ZK K)H7Joun1}:jVArΞun;YmSZTJ&; ׶B GjI1ǾoܿR=ֶg㣉ɵv!752uVHP:!M8U`rA8<`P$IaG'\qm9,%aJ7DgRU\Z`YCRwuqְC{ Qe/[lX~;pHb_HR;#kUЬZv1iHfE67$|9OG bI|U}ΔZ ԘÈ$tHfKcb=?K5 HMIkQFi^1N1eQmH 67틧է:xTif(R;nAO>$WjnTuUP, uK)U{so3(_ q*(( SˏVFWӕ=ou!@[,},<FYHt7IKL*k!R|PIyuDHںB,|6{L;4@ M8EΒ&[ QOaL}=T#Wy8WPZRx 'za-lghlEb jMԺGYwSӔຢW ^`cQ;>T*53b$8ލ?0|⭍1#^8W=r_U?.ŤSBeJkt T'FCWlwǝ02H;~狔+j Sg! H@IBG^E..P!Kg LHNY=9zEUlӭXОϽ*9S4l>CH JR.moM5#v{\ .!u1A}-,i{a!D@:iӝ,}ET݇ϛ`8 !9!T4AK{{!{1U,Y 倖PRM\\jc+qRybsWzpۓ{ 8؞/1VNDR6cx!&ֹ+DwC_y4)JܭoSr0a)uM} 8wn*'ooʎ]j$G7SyJWuRa)rO%$,~"XGݥW '4s%>6-&R~I\zΣ3ڌAI K]`>p⑧`DX5\}F p%ۨ3/݁GwpI3M-!d^4'cv)-Џ,6C<]sAeS㭵:`9H'`W לC}J篌l%cm 7a_:܈J&YΆPJT[㬸r+;JL7sVjRjsU鐜hl5\Se4SJ؉.EF0Pj!IN>TgHSju#?צ#qOIK1+Rժ DXJ\l Nƃ_.VNg`IBMU\Y/p̂۶Fiy/(xX<(,Y>ԭ'9DCVvR2(RT]A*ރtx8aњw1JՂv,\d{W&*5|ILZ$j뵐ꬴ8ww:WW!&5ETU@}ScnBDą(AUaH2#0]1gr[q> >JMtiKLZ5CrQH8ҒvS2ŚBR[+/k9AF^*tFjQ8X($j\1t ͎wo#7tU`k z6KOU5*@R Z;KSu-M:$J*^dk ݺ1FUԱ+cr:P9ZcsP76a (i\\Xr:{Ȍm[2~9H ڕifH#o!qT˺"d+}5tqybRIq'L6qOlenѝr<Ti!)+J)gP.rCpY)팤R͎ _Am%Ve_Py}9ū͡k\~GSsLBMxI넗-/kq!ڢn;K>p]܂Rʼn[@HI1Ȥ:itDwav~ȴ$g|zn;YM,pH6@`4(e14人wRZl+7|=},y 㓵zz OqjVu.FZeMT#};AJ7@)Mnu[:9Ny4R!}1 - J09全}<+l4@=[uX[N;VwX'`WjzD%dT>C& )A ytB] p閫b̂KJI@.8nRp867¤(d6k lM%)cWh=pk -ԫ/SؖHmJ r [u/mZsZ ;;&mBӇr|L]B!(}!N& L:{=P:pY~,.wl;S$$7'’+%;n9A5O4;决jE{0F9ڒ;VVm~ y4òޑ+?4FZYsq@)fƒCiI'mgLyyKUzR{*q8b̪hBSpb;1Ĩ)@ MCL ۷&l.+,Uε!3n("7 ?Lj-MIESS'-\QqJZO`M+d7?,,3*#A].UD$NSrnG__M?rT*Eb$ f?f %xziϙ}2N_H -*C! $u+ㆭmC6[="JUGpn!#c4oIYk]Lu`߲9Ro+#d$͒m{_VmL;,J=R~>,JJXRUd_>&ép&77D;`vy ٽ:3h\2dTmdIy8̙ޭ!)TGS,מN,sї;%TIaɠ׊V]4S1ͦǢw[ HJԒVߟ+ :LSYcl/l=s*$էt(9s/ŦAn<)+2))u}!s KepE.268{MbPdfgzmIn$owUg/i*PQ 'JG0YX$'NK7IZG%U' e\ ?$-{h#6@),% %I|iul`#is#N5lrP|Vfѩqu<•9>RԔ*U}NKZy Kłmn%)/?lyx[%r*iyj"PLy*WaSO7!~)yrbjjP-R*JuH9[((sTT|؏JGBg[$xstuu,<ϟ ;sp78fQ|d()qaḾJU~4+VȓI`=ft :t| TQ4u>26N]j!n%U#O{=E̬'0T24n0eFCGk*mz-q'ox)m?ȓ٢E빂BKVV`a{bם*Y3Io%IDm䣆>JQ1w6n7pu-*VBpPiLIdDKh.sQ2^@Ru >xU.B{04[PZ aRZ=PZ+XtFhNiG~ևە6w+bIjfZi Ax!j`ۤ5ލYC4s.Ds02rjBjAJDgXPwfBc}M;!$!-@6*.%T֣F[e.;sazz"7'$lю5J-Fau/ _,oeB՚2x@ 4--WI̥y`vwK^?i'?^ec~387ڭfTR&im=Jh -t(z~Xc)څOjNie(y*Cۧ録7thǞ'hnbCn3 HzEu$[ =:R2GnzsҢtU~<s]jR̚;+j>Y;r{BUmHG.4A՘>}oܕߓ SҲ1e榥#lOEr݁Pu$.E6q\ ٺGJx,%UT8!F (sj4~ 3T,lÓɏ =)kyWZ,Iϰ(9eˋ+R,Qkְ`[_5mv6xίfcaC][5n*[pk7e\9NU"6[oz_^h}'~WN>ѱ+SQwHR Kq|T/hVq˳+ #NPqڬdX][B@=Jd%鲒G?hmnV"(/}Bݷ\H^Фyb*r"ZC*\-0ӪN,p ̮yH8MXs!6T,/{&莯cC6yE+SB"YOdŪ#dL{.eR|>>q]3dZNSyG %,f GB0ajw #O4k=7h)[賈o1b;H\^GW1S"U&W!CjrOp biK#_v,?(K =H!(jUuZ"/hmn&NeW~]O6>tl,R.fS{pQe/2HI.wWv:~vaq=G*@UF3H"*TmRDdĖ]ظV'a>؏MVKW*2Z*qwqw$t>m 4.g u=jDIM#s{$Hpk/^[s-Fy6nK"vc{kۛC1rikc 2R(>]Gq?ΝU%NTy9^1vhu歸"g!h];CR6SFbkgvҪFkӛ_֔IeIJAGPyQ+;E<>+G{+0S=-*OZQG9˴Wfie%y)Ҟۧh:neO+M[Q |8d ?U؋r؀TJuBN> a[$yt$foa^JyC۞| $\^+rTur i}+Ʒ}KGѣgHJYc/n2\Р.ĒJ,JYiS$wuDY;3P%)kJ) :# Ρs :jR)H%]SX@V68#Wh}-ӘIljU/% uR,УN"[]C*y¾P]qR%Hqq|팶2uDCwYmIΓ\((!|bV}IfB\)*6'SB{B;x襽Teh>RƽM9y nich(ys TF ̿t2v˩*9cHz2y i4{*QԪJ(Q޹(i xy/eV{Js[*t4 }M*;)n{]kO|Brd<13PItM=bRwZAN)à)4B6i!(M䛓ro\RK_nZx8.)蛜FKvu8}d|A{t5z*,4ҲD,H8"vɉ^"Ԟp4q\FUÚMsC$ddV,:[]X;Q;5{>@B K L jxh;,2hYݷgvWD^In66VV.ۀI˫I! T/EGѽ< MihL4Zij!?rӺ8)JZn5HVVrz x8iEqWr/Y_m4r;z/RN{|jF\lRЎź@e&B3"Zi0lF$((Ey;qYk?e@_FҴҡROHo<ܱJybJ(q%suҜ|M m&\QŒ 0UP}uB};ha,yF/r2% L@ި2nHM"SK&x@~6 6Q;(4%~¼6nO R#.AX''ֺSBD ZXWzvP_$825 &yGߊuL> *<^a?PkʪFBł/ &ء-mp2:F[̊1Qr-oLJ9{0B5NC+ZA8RG(JIK(u%4%6JaǘPHR/#Tri̟2ow& M7=)k,3 UDĶ7 a^3I֤ɱHJƹ67B&0mRIY'RӣӲ=ǤWmܲpᐆ Jq+{ yfM`kE* 4]-;~1'e샖̀-Em-%O^?!H3Y+Blω*;ZcW*ޒPvhZ6='OPz\"cQu\;8Hho1jUa4 yJO\O\"cS A\zwbpp8lL,L7ՇR|/>Mf4Y̔''Z p2mv/;@jHMU 2lIoha%q$TV%b~ZSz+L醢vTim)$ƣ`lD8Yf;Eiq٫%ٛ]9&.%q)˹t-;/lOY.aPkE, !E%W![FPPa}.z @.M_)NGim+½G0LiR` MEEL$W\t>/R{PmCSulT$uԆZB|T%*'qZW_fON!s7&PJvXTv1:m:zL\.CӈLS@RE@SSQ.zDv݌lWtlG{Gt)2n٪sW'$W3D i̲r%>"4=߼› yH$cG_3Vgڮ癍?P^[:Tr@H\=)w/U>_4J*@GP7[b9qQd׳BM AmZرdY)srjE6}I{MuI\CSb oGD֖q{(f\3έq3asCJꩃ@SQ,߯MS/fVQuW#w )a.!*Rsn8'+35LD5̡rk鋀 $y~!nHٶ/c˒Frvv\f9m,<~ngԮs}I ˦Odб /a{40ZWC 0l3&^װr7>~=s9T.{eXM̽MCol+nYQٗRsW1d_uF-r|֢HObES:.ALݘrEFd(fJn#i %I&灉0ԩ`Omjceq~oC Zy,wjx;Ik73+k0WkX{DN쒗zJVRo`>_P+S(KK%fުTM1F[;n4|_,T%VZ+#ς t 7tp];4>Գv^ʬV5M_{ϰVxR@MN>G=`7]uBJ59IVXj;Bz_ft'B8|tXnӒH-%.ߧ!)$ob-}3N| 0Mި9޺J>A[ufuLZ:xT|ppw]/_Dg!5WSs6!$m~o8YU5f5RUO%-awmD&s.FiqcEB#W$ xAH6q 1nmRR:a@ ,SxRmcOԈkYi[,A&~PTQ$8V" XwNc:YM1 xrmʪHPZ6ЦBd iG8z[@,&fȹS(R:Qy(j4nn~>< Ɗv`iO-Z̈Q͎6=k-@m)H_YȋJ5t砨LMoRnG[b;8-;5#.17 ᩓFGܝN3BԚUdHfk_<*yYt=Ͻ#s;#װǟg~zfg*V:b-*<ƞUԃpr?LP*<:L)QfAAI ##kXC k"4ۻXUDUrpVl.jc8El$iH%!ןJ$%%m.~VMK0w0;SGjf}T_Bٷ,Qj++(}KHZ\!ԩ!IK !k (+(ܔX!2،6^ /Gګə"1I2YT%Ʈ@b8J֒awTglᘳyљT Q&6脧R-`#$r>X?-ұjoIR lYݮ o FyGh";omgml?][O 7LcdW0bH[/<؊C.z`9#☶Y.Zv5*xSIC2H"l Rm xo sޠX G%SI7pۡ UG[TsP .KINΆcڄN(?k!cʢLmǥ7xJJRw$ (V!){}m8Y8a{3C0"̩!;hS>pi.fctR8&fiVr%Iqskԓd=r4x$W8[it_>xCyfm! .%SQmՆ8Wa˨Is^ zZT}@=,( ɾ# JΤA?ݔ B)MǗ\`:Rzs~Fyfͤ bHIj fIOGP{}IuҮ)uF‚kz[R)(~6oL7$g[ `H3UjQ&|S[.G\T@JRrOA78 P~ PvZh+?WÊTa)*F@B|&Q7<\bjUP[FT]͗C=xbMaF8yu.|%lF^d<)}I]xp-C,7H{A~3!>Xp3QϞ)RUȽ\;r[jLLRP|C#!?1(N Ty#0C7:`{p:$Rs{#|q6 "d{$j1VdLv&.4TdٵfR;eC0:|/%;] dQ3=53#+c;qcec©5 o6@j7曓j*Y <[ %RlyˌOWѭ@4U$HYq܏!DytףTy&q \y͆/[G mIWlU=쇙yu.t@i-, MAX(U,[֚@YM rFil4<*mC'L2dX9rJ,Y,n3!;ؽo_c T|n,pp94en[JI(_իR,'#hRjBsee)$\,t([iF͞Tŝ)q9-uL4Aa*2ja)&9ߴ>Pp]BGd/Z~[ie)ҧsr$s FȝUӏwM |fq#LJgu<|Ye^!lSҚw8m$! 'ϟ3zR"8 S`APX$wF,;8rfS_sM"\ؓr- ΓHG'X@TM}}%IY=OJtAI Jk"cvvئ}r5NL4HZ:\P8XI_q+jfMS0B]JRToPz3N6 ' hi\Hkn޲\S wQZ8 r[ā!dp[ 'x d ]kڣnz`$Ek=ڥ/s؞ |3J cq*IQ a:)AR%u_șQ#rZyl<$_OLK_ sYu=0.䪒*$olV? 0[߲UVDO!'&O9]!(PERڦQ-My)G~{fӍ^ˉ?HErnȕ"S`]WC#>u]&HX UjlS`8YL;t̶dnTOp HEC3 |^))Ф-*7UL(H[H0\R\>9mWM{,O$Ns3ti #3gBMw/S!5&R%M)n*VАmeUo=V{5~ބ}YQ4V^_t2kIu@䦔.u®nI*6\,I2{E$qpm[ŧ NY*vSjoX{JrD4Zӂ;}1PiB^@̞9Nq%hCJ BapR:lhJXi.0HrS̀Òs!%{*P3{nD]␅id@؛NIRP `>EO]HKmCbԵKs,S'hQRwam _7 [~׵pK=H>EArJ@P]@Z~CD3ƿO~}m2+56M o.F*A=m V5[\JcqnP_RR_r ȶ M.')i(AC 14N[8aڥ%(Cǿ̞x)`~wR*)9 |cNG2w@\L<D3A9PIRܲ_cqҡ&PlyH85&Z>WmԖdf)~gѮmO`1wIJMnl9[Y-Ayn> $ ig/S(zb]+8r i,}lDzٟ,5+0;Hb=BRkKr)ʌ[vs7YiiUٙ/DJH8츦e~J/a៼P> F-\#MDG|Tp~34Y̨*YQũ /~,e3v^T<&{~t-X9uu[nt)r32Kw6E JV,WlL}=ck6F- }썓dR]W$JP%“OshIuwNӹv&|ű_MkoAqSR|Aq\~]~Nz_Ѭ?gBTJt.waS4v}NFezϳo!r ܝY@#0XLџi&';a9nq5S& /<6}Gy`+m 9(RLLM>ٻV3cGFL)RJqY—bB@$m:Gڥmc7X<8N982H<$\bE5O.6J`^ 1;B`G<$FqiiRJqP۩a,(˿ ^`$pk6G4KmA)P)_1dň X {W RNQ fZR\iSk:`ǥ(Td:Q_qr;nBZwrLiT5h3+s\]ɷ78U4OWkH:S; )('RG?< n88/dԚ{ڿ5?Ui q5T-EJB~rҫxR}pW2f˙\j3RQLzZ6rLRS[^2(QL4=Gqn*Bi4*dI[hyRuGzЩKN'nUP!8=/M@ $M]▇ҠTܒ1Ml)ܬ别c'_ecJިg)2dT+3jqؕJBt \D|R|1L }(L坨T 5.-̃Rw ބ- ^6WK$}XF!HԐTٱ裇Y9oշտ =@ԜJz:.hl%};/k_%z-~X!ZRZ|s zd뮅JCI6H×ǼXgþQc[:ey(>M=,մ)Bn&>(YS=W "\U&Mca2i]SjA\Bs\X|Uf|XIBSP{1rRV+ZRy @qbng.RnjVuXVz˙zT.28e\؀l<<0|:}Sy(Krp ) %) x3S /k):zAhZ:KBF1RĄ$5:JG~,Bq^f '(r!2Ysm7NFnIvF0(_Y-DbCrj~K<_R (QI䎜_nSf̕%rs~K*bOWoC z3nHZa`#az\}} BW5RCwnc;iZz]JZkD۔RʖgYpYA.2zGT>$,9 {Vֹ9IRFWם\bR 9İ)rRJ.8HsM.O̺w E5rT)6-( &;-i3sHϲ}i&!ZU(emnCI7I %)Yh70ۭBBT9O,R e~2+#WinUP*RܸuqϮІFLr'/ LȁC㟪r{Te@EY(B"}Zfeܟ^v+|MT ?V܅Rnlu-c\ ׎_JiKl9õ ]RIHxHoo)?= Sse3#jYuo'91fL `Nљ{.wԆWi))qu3!)I-,) c;AM3kd>0M.l:BR;j# BBa7qAb#%Tz2O6·B$asa~}~+olL׽9u Υ͌ےɲeKJ<'rbԬ[eiZGwJ>Ü A:ycNasEI}&t;(ގ< BfDJF :@篫-:80>C *} K/]*vTᐢH.n= HD:w - (mM÷ ˽3ž՟hWiY3'LnUҹ6 ].X܁ D*`6T"Lʆ$]SE].Jַ!8tU4j*=Lil&$o qu{38g9Ʊ!nQjU B( QMY nk,??MATJsPJ%8cē ZrOGiTJe**<)$'BY 7OscM'&",t!)ݎZ}() m/zŒ!-Mhz*ԼAqm-CMڙV`vB2Uk0\+R\\zqGvQȽSsifƗw(e$$4O!Pl[x;j>sԪF{ZeD[p-9"1ڈ&_C1ssMwIsMMP*nyZީJr\YJ7%\'@ ZQ=r CO)Zwtq>4Цg`uY0&IyJHJ=@<pS5fASSER A6?Eһ﫟"Aˆ~*bzf(mSEA6 ŘAݶR>#!>7^h ~0-GLywmUb3 }RRC49}UbIx a@ ]!/[{o}DsWsIr* y+:) 9&CԜ9n$H!eZS<-/HQ z ϩ4ą)-/u؄ǭbUaX*De[n$N.c82&ؓasznﷆeoye3)pSpBTZlM6ƕ쩖SiJ`2TCu 1N@!6Ic+AQ`f~ԍ\MQZ6 nC:*blR4,T*aˀݹO:uO\wϻ}`%ʓk[wToF]TP³>jDҕFlxK[/ZE&~,ͪ=L 6!K]ShN"s%lc24]M2zYj~Tѩ1̳!1@ߎR@oU';…I5#eSI.Zb%,4QKw$Gԋ[Zjd4}-oإ#%GƙMAI,5K iwjɹ(t$b| y`P_.v ѭUZsa"ZiHS$nEfDd}~6M>C}9Efk}X*ܼ=2z R`]%JlxiLܦv8G|OesUiGg:67plF !rؘ^6VUJ oʶG`E5i5>ªM"PZWtصI.$ X-ŭ!DʒDfV( M~<шШI+Ĥ痆VMjq{L9Ka]ݐRz<ŏ`DDu@Ry0nOl+w8`ysJ%JK] )-HpBI]4uH$]ɪRC͕Jq mh#rcpoWe׳h9 uSÑ CtۼY7pR\\KZr'U*hLْwg&zn q~ 6 L]\ѹ;Q֓~AtYzU"v92ӼO )1yW%آb!B)mĥGmJvls*^f*u:)c*MNT63"ca*Xޥ2jFlAoPן.. AwRHk{#!/^P{5j {TbG]8m /4?җtYMy2TS S*QNmq. y{gj? vtݛM1k2YmraMp>~R(y3sE)6S{?n}1e*z1ɪJVqOx\qd Dl;tM\L&뎕qRHP6WAe,(ʣi tr@ZG%@I8m¤ӢLuZҕ@[btJfTM5eR/$=H -ȹ d^8Tv)avGT4JBYMA|]HŬDtbHiHai+ed֚\V,Qy()D@rx0ٝ\-$חb;8E#`X[]. @j]o.86ʜrȯ4G;]O/ڐ)Bbx=F*T?3\L\ )1*:ݫﵒH>{P_{53[u>:OiY*Vx-p Sf󽱒mVT?T2vo_:1CX6w{\t봆v9J3i"ْL)lDd) m;,7¯|VvƓ5 =sͺ%שPŃe (xxCE{ڣ0Bzq\&k*^Zӻ1HNԴ -͆4Ay4iVaLVͮ٩8P>m8ݵvD⹎ceNaU5ѰLfݶ= CՌ>Xa}ݫܙT)NaA=;쳞Եڐ=>XХ !gU_ \^ 6Za-Y_zm}kBFvnZOqQ^izoϘiCv}(O쁝mmg/$k@$fEqRxUQRdKeY$P엚ڞ~L~'%TӮiHG_6RJb7@@VE4wPE]vO4]nSM߱Fث+ `<Z͵׼FY8UAn |UOӮwn9+ز]W"p œPV'ɝ 6c4!"Di&]rb$02#mnޗ%hЬ]es]".sFX. R׍$8)%hǩ{{Ҵ30_wSi^ZC}KpSKuTP[BwEˆPڅ3VՍCE&2=IEvHES!7"$ .̳t?]V&ּ; r~`N͕Zj#R{=* KA$zspw,!B3JR JM-8Tqجf\ǒ]b[aN!w,ԸGso~ZnBnnC qWEм A;>c*Bka}ÉN-$uIE'#5@\e^\:%DI5*E-!;SɔynEpjq1 ݚ5['{=AC5*3QAA"ALSZ4E)pZ:\q =[Mb n;NMr jL`B Yf,O]i}'[C2[$'u:/iTEǭ52+@OTR%i7eO˺U7Se)*jSےn m))GVTB, kzg{7>0}ێc/--ג ~ …{G)f4ȵIb`w78Dꛀ%k.TCy*$%D{v?$#]lZi m{""̒0I5)Hy W *1鉞ߪUo)LU1*ㅥ,,no/ҕDwՂ*boG&?A~5SQHG"Eɑbw%BWna[Oٌx^fk9nhMc6O0=[^*K ]kr}.Z؇RWHa+]1."3K-T Aڅuĭ=é$iq;9srhRYmvg.?$]زe..TНqN](ܠ‡#ٝ&OϹkl ņ/ ( 0ؗ#KeCQ]<'1n|}qmO93ŏ7C_z,9S0)J4´ECٚ? `erp&LEStm9J;FkC? *Si X mE*y{<"k,{ ڙS91JhO_W=KNAr4TJäqĝ9ZJCј)} 6ԗAw,ЎcN'?Cċo+鸱c 駆23scl>U]DMwOlsNkiG5T( a JN$p9޴ QC5l 1be,Q$s9 Ziuz/9cexB$s9}9\j4&&)yKok'2Tˍ1FBObƫ:ďS^5kdw %+MHJAX4#0LyQ۳ǭakM#Y.[0hnUc䗲SSԘ.VW~󏗉͎8X"輐hR(M<ۻ?HLf%)eY(nM 8rGc4=E6C02S{' }vUna~SOe⌜; LC4:ԪRV[tr>;H}T },u Z4kTNcR%͍8 mKm'Ġm"(C O{72cR,ZnA`H˂jϫ=(>2otՉ-g=wזcիR(7!/-ꛞه@e~2u D8-+..-]oQR' j56ie?%Mrdz-@X!6KZ*<ҊX?S#I ff1 9x{F<ە;9;;9 tW25ҽ֓+jKYr&hB[HK~"xMR.ƽu$Bzks9nj$wYC٧ {לX %*I8,.>W <*\U8-}-:լ*s- BwLhnj!n(hE6<L%kyg/z]Y߱e&E s!ME.DiL2Wwo\B=BƋyƩ3Ff/f&knF@!&i%ņ V<qc1)+ڮNO`qeFLlHu/ҁuJ#iu|&q-6鴖T6?[`-P?K=֕J,J J1yC*!+^Lj7 +^ď֟1<Zܛ&|>53)tg=-DܛMm;B+&Fk@8O8!ֿ÷!nOwJ7_uo v έ}C:^a+tYw$%xʡ%I.–vx+qa/U]`ɭkKL^bC{yAaUDn4JqT$GڪepyE!! >-/ʹv̩tSʙޗJSsׁU-pF6JgCVe^imbӒC)HRI6aڣ/+'vPu[dD^PQ_z( -Jc Dז~5a:332r%p3 uiށ[}@żhbBj4m7KTح,u4닋't5 ۗ(~HN{ ,u r]l'zXO3əf+JU7N~$66&$yr@渵%GI YHo/LiKCv ORl8"HǯBllA(XH>r` nܻ;Qˎ@H=`?Qi[ 6:*}CGɿ\Y숍DZ}?;T5N4Dҋi)&$(AxM0xmf n؞$,=XRgGu'ؚGJcg;IHK12V-` ޞXv9nm{;H dGJpw%ht(IP?PAX]0Ӊ(cF[ߟR MMȬ!TW}O>ԪSVT:-wEJaCBA#uՎsC*ZgCd2LyPZ*,--6VPBo.ft(͈ӏ f9,kq0~wZ كKL+&;SɗSHNI|I` Y$ )I<`-CªƟ@5]RHC4|IͫZNԴpU/|@E$fsִ M qJzVIQN]'cړ(ǠDn d^jQRW}I&3m:2iI}<A?p!aM4C w,X Q=i )ԛDJ({ 4+Erz]/m帔)'rOCčuGViVMM͙*rħ2d so30ޮ9ޟPѾN@I<`3)Z8i9?\d?H_ru)R[C%(&*ݹ u=4g=pi>D*cLHhCńVn~vTY{ ǎYԶ51J^/b wHHk{$ 4jc=Ѫ-Ki*I :*\~ =1$4@qlt՗:+`ujM_|8qN¡1:ZpG$>WP5oT2VtԚzW㈕u}H8/TۄFM=ioHB ^O4kL>*E[ORb_Jl`#VY}l+qo3oۂe,P*9RHa =tH$*\-USٌgeXty@ً6dӪ̷H I`<؂6"MδY ![m*z8?gyeF-i 2.sœn#8,H?P|ڼRV+'3Q́߬AGO^0nIaAtkVoӊVR~6zLX+g؜(Q]6VH0!1w@'ė259)p lx+SH6;([q1ѸuF#%kQIO_ GǜbS\S3\%o8i\T2*+=ڰ{ F(Ok8!jRbd}߈˜>Sޜmt`)߼ſiUkI F-*ÛsRΘHtϹMqN4)NZڂHPb3'q ]*+S4vҍK.~O#1Oo&{A2RҳM oaAlychv~JޭWKوB'.̌7;qOWYݹ4{2o` gxM¤',i O)D6%ih=mMJX <]IQ1Ԩs.V?qzʶU콞*)JT4 YCZCh'pZiiӝnN<\eHc;:]<ګ(Pj{gj#ej,G2 '|ĄdܠMJ|E^6,j!xo:~]$'?F9ԿgfT&%$ v_q w![)Yzum7$L|P`/<[Uaq[ًLr.yTiR^I\%8-ԆJJl1*p!2HviSt4Ԓ԰9*d]Xvsm~E~-3g,=U3{I aͶBII`!mӌZi~n` wOB\j"9+Uj߯a4쪢Btcdzʯ+ċ9 _Gn&?ޮ @)l [b L0MB&1<^= i^QK4*YR2("UEڒQgXص@_ 2jOp2RPLn0?Y\,PɄ-),L:K9S7ǙO͹tglKn:MeM _.,m͹ @\-H3,*ҝnyHWggM% OtJT6|0FtIqb-m !C5RLde*!ӻ0)Ɔ XntY;h]ݟefbcfu([SjiVEl 6QV%"X]?5h$]8~6>"dҵ 8TtJHSɋ4w&qĺ lRmKd7.D)4>KuJP$'@&^[?$܅ӷ:dOTRS0FZ?xp8eo-*8h|M"œ@V W52~X)7'bMj6k}͹Km*ި.)a*M\nvF9қ/5c'G>9̵7{C{Imb9Ԫ|ڶXQ+4Jn[{M; Ƥ0v~E.IIG[|*UcQ4^yyHe\ؙ=4} +ZRX*[-Sr>e74_O%~qC΅ Ë?*}V,?!.)d& 1s&$TQ&b3YCOqԔ7JQo/3e*Jw-pFH^pROO'qjhL7Rj]ڗ2j?ŤעQSۈv .r\ShZrmq+#2J(/>%$!j'~8@|-.G*3!@cySݥh! W~ p3JuGG'x~P:+2JK PY)a>j /o= z}cL#97w bOzlR@!BÐRpuxЂ&#J^JE3vg73aKbMBG UQqRZcqpZwZ%h]MD6sg{ !{!a`@Wxma~ӺݞjiMe9IiT9F2oϪۊ5ԸhwM8$p8wx0󲋖r [jlߟ?)T2_r0#Ֆ올in6<ǘ8P_pݬsAdٻW7jHE%xUCQZn;tnJs.mS?%uÃ-d 5:Mx?~3av&KV9丽@D?ٻ:mdzrtXܳ>HUj*AFUAaO3i`soou$Uwu#+?8b3qWÇCkscR?CUT YlVgaA-(TŨ[NO'PjjCaACV5p Z0ԛ}H@d@ O3T jvnSH~ 2"bXnRwrPH($߮4}bvz>')П9rtR,lBb8FuW,i+~Q .Km)%Хp-½(#-R[i䟽5g bꄸҥÍC.S)(qii QxM|?v"zEh*e*)JCHm~zaҸQmX_]IXZZX>z}y BŐxWp y\`1ojK_1ICC+ykA7Ky#1g˅MYU8Ԕ>+{_7(ztdeD} AO63iXx-~73ỉ+uƣo@#qMϴW\MZ|~8抃iBąbrRe0P:y4 "M=N_^{R·ۧPY-ȢU*3ToweM6G# :0ːG܆)+*\OBдۀYCZɜMgsPq-Բ]E(Z>TMvLZUf_w* HÍ3Iw)6^}]B$ 8[W#o†ENpS*^vm,9 ~cn?tA%D7K=-H%w!md~mp[=q mfZ$1uPU>#lhahFf'鞠x4\O(]Z)Jj>ytX W I).5{e6s{N̽{\@.f[{|oq|qNzv{̹[fT5*Y/NjT-m!G[my(4AS)Mw ZfW35nѠzB98K #ůy"m0܍N-kFsb삷b!IB}> Y?̣shY 6+?Feoܰ2A[:6+oIؿpIdlQWij8U;a]6%,WT[ }Bāt$'̏\\7(ZsRga% v3V'.JH\6*>jiZ.I!bQqO`v2욪*Q\Xy73RZ̯*:jk29$S)G>! %bGaӫSZ{cXjt !eY8[u{PП˛|p3&1T&<'m|Ź\fPv,VVTNO 7桇4,cAJ%;vW|"xyhЦ\5s^OfbL$ozlP%l镲D,SfQ{[Pؿ6EӴU<[rӌt+ H 5.$t%i[+u</&nƚxXpkO(N5(=VՂW 8m|;l-`',x?"Rk)ťu}/ FESr M}o*91A4SHZ- =З5w&̟*D\*pJJH;gԑ,\8|oe>H钕ء귴TS>dgV.u Iqd/fZ*2zvi9n3{"MEwJ(\bMJ=T~#>C;//nTz[(UBkKMk0iX{@_[}=6s͊\i{ܸ)ScbZblO8r [BĆ3U\0M|Dz ^ ;Ҝ*0hJa-\˽Ҿ̝ҙb$|`kslV-R=TwMn~\a86 4j<ݧwԢ+H&#%6J!:rlO_rk䚵NqZvyH«)s)h3OœzR;3SܕEF2J}UbU;Xic6ԪFv4Kmt ^Rco>ýz)=-YR;z'OIC6+#/\-vJt)bw^Mv$Dۆ'rGUyaS!Xs!W?Rbt{3-~*(bH)[i%MsqB`բ9Ƥg⼻w^#57r9Nj+J{ڦIUNB:_&j TU5€sJMvi|'Ebh#0)e*AKaq~pv9ʨҎ)'OJ.H-qr!P1Dd7(8eNzJ6I\^ǁ)q;ZL3 f"kdX9Sf8-4$m؞$}qS0Ay[53LOv4=!Ch udG ӈ O]A67 }o2njnf3~_50{^ckhw5+]3^-`w$jьc8H6M|.>;zcę[(z vDQq&K !cK=pѢ=$ o2Td>4С\BTL˩ZJlEmrJQ.BT9\&ȲZeq݌ )+iojL.N|N#Ku$xn?[Q)XLOKD*tH <( |遡u1z2A<9{ZQH(CEI#w'JvH8TӞELORÍB^r/44zS>OUoّtrDNZ-RnWfGժdXO;:ǚmxdW,g֟Wۣfgf5YznޑeYpb)!8­q95*w%W}RB*VR'yQ>{”S+>CLF—@/O䮍Xџ5Y'@nT16(f􏧢<^?`6z/ i-fXFp,w.Xz#7Z oRp- xeZDo^_l ,jU QWt}BTr7;yi}qd)]ijFU4J1/sKUZjYq*ڰيnzКfkPJ&*ұR}ww[k=O MPmgC^97׺A)}ܚ8GEe}*TǸ A(:w&bf(:/9dMSI0 l@(`A/]hWvzk;Qz {>LRafDuMA i7\ A$sk$|RMD}pW/dnqhoꇗ)yU+Ʀ,F;)W^rےHnOfpE%,ԡf'e ϱtxCLj*j(eF*HIVߊوnc3vdV{fD q)H)A.{\Dn#|au!3kMۏ/nYRUEy0 61LrC-R;Ŕ`c4aIylyOmU̧R/__AqU걶ѱd2ᗻV?VV\ꢜbw)(°2Ȕl( GDFP($nNE08FnGZaUc8>:|QI 1Lb%F v0&ۓzcJY#}Q:>9{f\*M|Z {/daF%FP6m|5R3M6N"sڮrS =ʶo{r{^_ tɰܣmlzS kH7wrRGUsT7q/$ؤ$r-٣4Mrŭ݌Kkj#9Gz'c(stWs'+e"ޘcSr1%*R씁<@;jJ< S̽3Vbyhʫv. 7/nMq@l 86ˌm{;7 k-̯>0_{nA,a~W6?݆d j@^O7bxUR<ܑQ)Zw(>` U dHMLeC1 GmE볲oapx)}M) mxB?1S o o[oZY2EZSKHP&S璟0#ӛt%&~+UqPzj +#v9$|bCu̦{5V:'՝/:}Ύ] @O8Ԛ%?12nvq:uJNO BwjBcMm2UUȩ Gߤ2Uv,NlPH K>xxuR.i6erꔙ*ʊ!?yͶp<4HO]~9̅NS+u(oww+vCPmiI%&w"C} ya?cg7IVK\/iS fc攸Tr~oXgs:iGT{vwxS{,6f|BaDW㕂Lַ'B-9 >)%*JE6Ao.gbgRu}[?\bCkpS;ҋqcڲW.ĥxS{ Rlrb}pWJ1oI8“PEjM5 {Rk>UQ_H50T4/QU!fګ6[%/%0 6=26rϙ"%Z*@,?DLQ%5b: 2'q2~PofI g*ilHTh ԈY)KZ`PGԜ*EiŴ$! 8uz2eb{*޴/؛rE.rB:FO {P9-Hl_+ CzVb=96$%IQ;Oa6 35JJ|)P I*:RG)h$߁KD456*>/+\}LV˚EiONRmj2,)(>ھ7[ Y5!>E\UN=Lx>_ٍX;TgM{F_("@6>mof ^+eF,禙hfܘG;:*Bհb {kܩza+.$6{x^cⳊD:&ă U']&:\~ iu@fZ[jĄ_ç?:jmeeſ!%$ԎªenTӾqps(` ea3--F% QP+$$cBKiN~/(D>R]?{}\ Oՙrr 86sT|c5*9 E(Ry6 lB8ɚ~:I}aSascεakSQ:ɤR 1RB֧BBBT6ezUL*Zd%6I7luBeu&۶'_LQ^pHfRbPzXMRz3j QYS_K -pqp“yELƲQ|ncb~ySȴ!ڍ1U u)]Q݊?<&yfdjBjrSoV >\819|*牺dxCܥ|f:U*LɌli`8A\!+R7 taRAmfƖ<Vhzl I-GSmҲOO קlNiV~+QPpO-'悉n`_kܺ7 ݭiy?[sMĀ؝}Uhĩ1^5v7fJJA6S}[&)H sp9{8卅RHJcn#a -dBs.j3UbV^mC_B!x\}.W2&SiFm$ \HW&+t6߬?oP]L$?#6CulšYgqfҽ#z|#&3kLZxpG!I4)f;"}Ss[}bmtcڏQ._L'ĕK*qzc͛4ރ}k9|[uodv}Ȇ)Q)j(HoEzGڜᱵ֔))#nȌ_}QWL|0h[_IÝ}b<ţ/ Ef:݉ozxc.Aq61:,3gհxVqq85"8 J5y5춭& Yi %cU[J鍭gIW3R~tF =kFBe ?EÃblJ'ݹ֢^?,m;~E>DrO x՟Sc9TU)aZkɲ=a(#KVG{>3`=TN˞_%W{miFS#jQXfݬ=[Ӕ>joudZbi#Tsfxm}k\鯤!RT_ypGaMSI$-[OE55tvL:UiK\K!H }<*cijj+nX|1&0 g{67Fɂa-v$ϋ_\Op4qtf~{-,\$ֲnZyvN jg yq"63 &(e}J\xG'|FM^ 7 bEiݞ6O$PL޲N/6pEeK=X(>O ٚd~.B#Իl G5 u,6R( D|lN|0=$~d%,f$s[|q=nqx3{)PޔZ(){r\oFa M9}lT>Z64M.챜rԬ!*=Z OOd;1q:t"]F#Jf7_'Wĺþ|IqnQ?)G6ix'tHQh/)6AtOh"nLTY.vp< y|0М ,Uco Wz{eR~s@j5Kn?t8jm530^cyc湻y rҢp^V˟gN =ONpK z=1r*Jlsͭ2 5=ƒԟVF5aRk*>K!S[Cam+x7?h! Qڴd-JӋUnp􌓐V*Å% E7$t$t녍5}jοK3De UIi(n$$N[d)Lmp; CUjZ*eYKWsCOC~JHb֤ǵ@ HGCo58{q3~w8)?0< z(ۼyipύ6U`C FV-fb+ӼTmM$-\hEPߧĥ'pO*54_ [U'KT&ЪM>i )=ps+PaB}Q\JFڷ SWcXbJ`5&G z E <ڼk-{p988YF5]%}|JnI.[ 8#:&|D]KZH>WbH hqLjY><"ȲT:x IJ=H )u2=1MN*UͼKH;Nlן_Vc2#{RBHo8 ֠}WJ>#Eb#بNk.9MdF|n)L8+sYP.q|zAp%`Y[TvnERw6fZX"rJKJ$qH h/UOWչ?$~ E]9CANT-냹zVJNnK<ۈpQ`l4պZ%J'boɷC@<l?d\ߴSRJI[ƣPK˃$lG}eZXPBR7o~c͔';y8[dKZ`f i,zjHs3N vP˱JKI%GgfsUTMQx/qc}V{'\L(܊t;dMq%S{zCuZIq]IlNK% L렛tq)_[qRiD`vp9q"QFzh˕| PlHK)\&ۺL9\:*ٲ %FȃP ߶"f*fYN;,8iV()e)Gŀ?xzKgwNN5a R+a!츰ӪN#ጦqzVHl5U3LKj㺁Ye=BRǟanT=uWPk *#6zRBRRoÛQ?mN}%O/ܭp|V<ל~3yrQurxzb_v%ByŌ8%9W nzp[hR}1ݫy'}rZm BxuSjiHRU~$-~Nhq ٩::seȈή˞nxWd%"JR=o}$s~^XZur ?t {+r\T6wr:2K35.tQkv̎N:•CRP'imǁ0mR8hiowgEoKJ4 Ќ54i&c#VKvsn橒V؋N-ʐR[ߧ7;j3Ҳnx:Vif?LSŷTuWmͩ=ILMw:\9lK0U\zs VmPNUL'G]x; IQӛY֛X9:ʌQڮ,T?]J=9-A̞=j"0c˕ž@Yk(HiS\wVa+cGq U,/g޴u6#.G$ҌT$>X8L`QU ڴ!Ix_Z'Pد娮N7-lu+zTG7\2s> MbI 4r*9* rVRTY' i‡)Bʀnff4Ԫbw)tu@ɆY҉F_AT3۷t) u:Q%8B~+ ED[ *mb>7ffl &GGI\BT+)D(7@؇+ sq._͚]Җ.+2'5IGb-@_7"t m8"~@a6SYkIB ޸ ?<*[>Bφ0?#l)ӕ/8Tlfw8"f#=gSe"&򬄒sW#Dw1RhUSSI ivvUJ? gǴ햴t&19^+x}Cyف{˚;,NqZt#R&熒LeWs|8͔zSH B|qbծ#P?% <1hbs՛ ̈́h3Ҩo/h٫0EK2.-֖S)JZM7o?W9cT2j+0*#r ycҙ\Ð-P¥!}ڡ3{̚C4޸ !&@_?2cIZgM-ԝCj9|6i$=Y)$_= m=Hu/nC֝>k&Ln$NrIڕ|.G?A, f~j<S)IQ7?xq1 9\y(AдV˵Fd]<ܨ '. #O7$cБ)(*|֏uqĩ˥(9w"iϚO\8 5dqe15eJ~qت)BϗaZг\h ׏3[9![4#ȃ!!n=6~$JLMlq;`IVSM0vO#B%$ nnߌu]2gmm1ԔE¾]8}xHg$gʜdL`y(6Mv-o0e!!QMxԥltV4(yb- ]īNjP,"zBkb<|MCbKtQiyJ{p$yGߟ2r̫6[2Sw{Q2|=Ȩn>?BH8n_P):_EE- ~͐N-4L?k.r9>k>USH7K9\Rvt*V$b쫡mJ>ZʩW*u ߼LY"EEdv79}͇Êr.|P OvQT4hq?;{KFэ0]+\JmR 1H`#{f&)?w%52RMiFS5(4; }װ=A7+-v,)F#)7ivd왩i9HԞYUQZh(مkw͋%W@ pv (C6 ?bƚwxizUQٓ%WVu < ھ80ɮ4dd]NQ*I>R=҉- .i}E¬3?^ SIw~slC Õj4h򢶂nUI**QDI *5.:˶D6Vgf Ւ}$0T{h΍}Um]t6KA݌yJ?4N:EA4(RB9Mo~vaNՍ3.[ל*jM>,ܻd)'zѶߢ6Oj *G*"^ӜNn<^:^Z|)eR{뽴wT:$Mý|rETjh鮦fr](Td\~]ڲݛPy3S¯&Ř}W JT*А8kcln=]Z>_je%*$bA-Z!Ha|pFQr :{?v"v̹(n)o$&^-4eʧTvIA8uCdPӛFnTᓛc.̹*ǖU_qqy$C՚mZ;58YJWln\x5;1~(4X-r>[MQnJ7~De S8jBg)hOu 1qrP5ʩHJJPOeQ! &ċjc*Oe쇑&bFgx ݑ|*Wz(\\b:A/U~!܁ҝ\r(FڻEr(M3){95ĂQ ybR\ϓL@ lHGN: e8ĢZ-MOՏO-&U+r @3kyÜ5]Zs֯*<:^ Dg}dGY 5izeCmrG0v-biF 1 a|.kIiա.880jRcu'>?$)5=M-30(*q@JRԛłf_سxqJTR@>cp"odJA{f[G#u$JL1I-#aԶTsQ|n *f,UKHURy?>{笵k4|R;.-qd$v"w9:ZhiW[6lDJ$n&ٕTA ^G8 ]opO%CpѩOqlLeRNG.&MrBkHim-RcWiL 5ȺmҌ--`9R-L-stݴhX[e'Ir}`L(]9/p7vgu{SMSk?)UsRzyumQIiqB@(iW/%#$uOo {JюN2Ah2O+r\xD7ތT3Rʴin6H:͜DK/T4:T쁟hLT%=Ӽ/\B(ZIT9wR;j֑/˵\vS:,V=V[\c.ߥM~Kr?!42Aq 7/'}R7j~2Ņ)YR9ݦHi AU/EfѸ˽SLDf}SDY"DCBxKhߊj@ӊDRqRumkk+4"@IS,2Ӊ$/l9ǧ8$74RFomRb~x*{3XvmV>dVffRtiŀw `F?yVhkSMHT QT:W>R؋OaB-m 20?NN|٦3KDaB^e}`NݡM C|aWTP M 6{//Z&1UKΤKI._W,~j<4vo}5R摙3U.:`G(܈IiD%@8k2TjTSX mMFaE Yfkj3hk]ߧ%Aģkiiљn7抶c-ʣe0ۄY>da'({vu& *'< uR?{XvI,i|j{?Y]h!0I)n:$4ſqEnWV[DƜnmwy _XUB4%{q hVoy%BDk'Aι!TbS*+OҡSCڠ/bAV i}+S`>\JXAabtX;K>L<3[.޶%%H)'fLΙ5襣`JXĸUIԬy_lt\Q! f G1ǮCO oϖ 4Y9?AsQY88hXa祴^屷s> ;sl9{l͍+|X=Us f QlhkvB@ʱwg㚻C1ѮA}5UqT˭SB3.P qܨҝ JT.A:vcɾ}7Tu9fgHg*:L<5m2 UҰ]!JM sEDLm85ﵻx ]kf4~SlncJ%d1G}77 $J]9m-!,r /Z/hnkX0ȽǸdjf+BHd.獥{q鋤Qfn IEݻV- ;M Q):U^NI<"J@QeUtyW-Y$HDI(ň<uL&;)0Zn3tԚ@婔(H%=8Z?cTJҔ$lA7,~X`'Ui~.)COhV|"@&wU:#rBۻM$X,diT ܞ=1-:PZFb65T]vK-oUMB4cEO!-.K-lnRtMz+|Caj{r r}qZnwGzay^iPE>?R#g;6Ma|^V:FPCʮT ]Vsa+5jn fBTo'[}&5#@2g=,︎.8>0U1Eګp hp/w̧|rb0N3\] *WN~<`[pldu[uXcL#gny&dio[]JРSbVR~r{erc7,f`~VߴS3t--|o6v elBk,f*YK6Je S]4ӬMf4W]H[dk$n=:E٫3lqQ.p_)U24|T\N[ \-uOL7=7Z~gRm^0Ih)l3*J*{E::?LPڶ)_ϖ!GQTJUԺ6~л(UfnJ>+[U[dFۗNe;%,YSOmܡW[@nIq;mEx18ն>RUkzq=VZ_e` Zۊ}1h}(m8T) M6jUgOkFg1ճ \nV}˅+")p Vvj.Z},HWu-Dx]6z5A6L%cDxz!~vmw. }>#~C6Kj'x8,_&Ke,ѡJYے8??\:r54!Z<_X,fd̞N#LI*_[^[mRQ d\Un0W,S)=VPJ\I\ta˃Lcy;4AԤ<ҋwrqXʍAt[M\;H -&x} "M.0ڜ%wxhr!* z&-$ 5̿n>k8!H'{hn=o,G[,u0e0$|ڛ;G@F@~ۛ,sR9?P(Պr#gTudY3Uir[ΟAi?=Ē]e#$+3!;WZzƫ,'k+`Q8/(4x;Ex[qc@FcL&PrT|;i;=WDQ}$ڷ.!,$ ΨQiP/'ih-oǦ&UDb^jf_@y~TXivc/T"r Z7(w޹Mst}uv\+tSjq)ƘHqMa('h XbIveAjK*w[䞜c>E\s5DJ>6Q'u|Wq"*+वSg|UDLl^}Xi-)^2 ,.zBs,U,i`|U.ųf=,y Pj -% rQ-* %X2OMH?R6gVwHaqۃPV\%j I@V/vbSsecXؗo *"M3CS(m y#~ـ*:9R#8>c ؖ[nOT?+-x.‰X0㭩.@5f۱?:** R;cq a}H0 sOUfک<폧E]V ?s78))RO 9yO9+/UWvѢOw<4VnT}!mjO7`YJb3>T[_NE%nQl*DUk ] ǜ29ΠdmjG{BQ .|`G*Q߻bT@+PְrI@8SK˚x:_LeqhuӰb( hv[Ou~-<⒍E[K\⑴u؞ĜQ1 v@ikZ]\bIxggaNJ8WK·Z6:O'C86-Vr^.B1T3GH(W$mO(jg$~ ~ 2Y؎:_).,~8pȧ2RfΝt?^>8-i%ϝVPP q`!sBtmJb}A"*ɱkswj-&|姿S G@K\0Ckf#lƋIXb${)Eխ]sUdRVUPLP)\soOP&I<5u1GV-φ-?p!Өe 6H)֬if~ny-dºM 3H. <,BqỞP8A 43՟co0dyIl͵eDjVvo=SfST l!CO&zcHk{TS9υ-t흖?oyi)Jt */6t{w&Ec,X/NdQ{p|8͒OgFG{ÇwTxvQ8^>ϸN$=5MWTnKmFO4)eHIޭCp#,hv,ڭ;DP;% &agiO*HbSxUkqPu"&.a[>z>섏5%\-%lI8ZFΎv9`V ?9u&Rp܏Mۼ)gCdsy_8EDQ"ҜfqeA`r~u&(?/3RXP 4\@"xeK;꒐huܗʬ/!KY&ms3Q J|F2-_;`J((S=VZJRjڠ ;{wb kgI1DWuoqA7u)o5*]Nަ,Ryfau%`xH5ԝ{;vk'=vrkR3(iX \RIT "gBwaklVٲ&dQ8X39߅u {-3E0"J0J)(SݸuX)D]2AuS5Svs$._nڕ n P ¦A|,pF]k;[hq91墓Aˑ>Kg012{H-Z;w\qT&nԒ; 75E^C1=mUǿ ܹhVzan5#D?ON;eOcᒄEib~d$F^bfysnP&e+?ÌgfGEҷѿu]l _hQNQhfw?,Lb"w!UUtQ)a<[э"*ExǚHer!pcxϗwT8V(kOTc6A:wa vy(h]3 Zق>2@U<@ثZx&57(cCME>2 >>vIm+)mvl#=Jjb zUÖ60YxAP`)%;hRbIQ0Z}RO'.T)k) !i\| PJv )l9Lߴ'8VʮF(.o@xy #Eq3Э]aWߎcWT\C,tW&SUѪKja貛6,) )$"bF6ZɿHHo[",w+ɦ)Ys/O&I (Q HݵV+bg~ݹ}hժVȉC^ke;TeJg( QJRtP$)p~븑8U!^˾KYm iDu),S_px#ZsUG{{3)6*QQmv Â48ʩ nߏGbydn 8[["$UJHĒx}z;tb:@7 4(Jb\f\ ŰNz&:w4apm>q&4X)=mT7X^nZKe쐟36[ُNidlTjB'ةgbN"zl{HG/_XRDe^G PN_mjSڒBXm >D~Xv& Wo*݄]!O-)ӵ!Cy'pg'ZRçfAqrY W >"Tzn,/V+gw3֩믵ktm:A;KTZ-Ie5&!ڴR. Tx[g:SQJQS![//ɺH$l'A_0Hxݗmcvoă@]{m2Wu{6!)ZCGbBˤfeL[ZRON>xI-Yޱ[㦔Ee:]iѶ|BH# /sQ'1PZhCӛ AuZX9J (o|r"uJ@sv1@Ǔ2KS/-'?ei,*nhTZQ%5U~c}w[ ՘tXt%A\yŐ;xA#VBh1w)XufUK9r] u9Hi,+0ΏH -+PD<i~=;|yCN[o7l# =:}=hh4<)Jn~<,"'-\ی/JޘB&9Ԛ)֙@/O4d߳, [ZGDسF>J#!Ԃȵ?<m]- &v\noBBʉ |xpTP=o]d*3mHqs瀥-;R|majQMJgjBS.@v*D6P6y*;)߳wlZ쫎aTR'l bvk]{/P܈bЈ(Gsh*(oQ_n$ӁĨEӿ1 -/ݵ*W~q p67U34qkJ+(ޔwnvHB~"AmũB 䛟|f~ƞN4}qi~Pl)5PS#e8M GUIl=Q:q9^WTi=N)FKẮ@tp tFK8:G3&%m@X)bi$/ԋ|0ל\6Ie$Q*9 yRESc#@^K}B$`o9)ɧzBaǯ񼻑v:/wMø)w խqs5uBNի:pީBU(or~@'냸j%i23ѫQB֛gێpv{Ȏ9$X.-@6)"mYS>I)OI;x8V;~hT~A=HZnהFMx҅H=9WFk3{p;ah%e)ml&ǒ\VvD֪\+4~K me)RMtƟ9M3y-8@v!SLv<yL#LH"s<ʄ{l=zM4RӊrtxИqdFRܦR RepGN[5SWl 0 *M*Cn=BJM)!I!$no(]Cp%#~W>Y3mioRK±rܑ}0 Pg,{`IOF>|bCICvbtu8B2t:M[P^8넪E@e-GZQ$,Xmq)fK؄<>GgVeO3KD%O>B8"E]&'UOxj؂/ܸoFAno)\3FcţNhE5+~ؽP샐4 Sj1"S'ZlnPlgi B=1Oڷ&kW ke]SS(T o7fz0K ܶ,2?\B}uO-궼jNaRJMќj2ˎ{P୶#6|=Aݑy4{_2lR="z+}ZmMc7Jlzrl6ŅͣO:vV1ن%^T-b:$VUŏsbn@k,JW>p:3MU)Os;*1DTP:P$v pF3_r]?N{J]pFy.qTؙ=p,6$UzOaGV-ewi @MeJX)`JԜnn=-ӱ-L$:'n 9]E6ILnV_/!52(3YXLɱom$6^ڇVyƔzO~(qoEaLw͸ hm,].E5ei?lVsSY6iףUywD1 W uϐ%)#V^o|QѡE^`nm]͑42䣟mh) IU7nGK$3* H؛w[$[f'{d;cb؄-,9+vgjyH?QWJo暥<ߐ6=xX:?hs"7FM5-oafr{^PeL!-ic-r}n/o0UJZlh._iJfi %MJ| K̡BR{_Le^?޿ihVwzLjlڟrAX |FUQJ])& ;6zgwdnH$Ɵ!2me!LD4gZt>x.Y^>費2^yJInȔ۸{K_tm.3ks= A_O,u3ARօ7#UhDoA$9|:M5ile L!#_斨]()1hJTU)ٝ09Z|VD~DhQs?ۈ\dlaǷ.vPy 㝩,|F[nyTT'ch*7Mp D,$DLʢɵ$:A BzJy>iIjcbkRqp9(!7kæ e/2Gȑ{_ UmKˡŇG%-Va($Zl~:*R9]mP}ԡ$.>a獣[]nU*LHHO54 䨦D,[4ס1ʙW)3g#iwZM76p)zM;FӁ :Y~J{oHP;DrEyYBc֮[z&§y2uKM;jKz~"z;O ##\fңlILM!-VI;2g5eްUfk24-N5%W=eӼ˪mEeWrÈBeTG]O5n|$0 *{)gFjC"Ys@ܞmBmKst ڙrSJia?Oa[.QT׷w v #m[;If.f'rgh<jERͽqup"z+Vrjph{_3VLh^i";Qm?ڢ-=R=-lZ0ƃN Tw*܃e] wm=p$9):A_Aa~T=2dUW?ߎL%pF\W:)?,{ Qs`Ϳy<9TxǞWcYBr9j)uخxKC[-҈ZL>Sbl"koHA}Ļ\oiĨ.:k@p$aѼ~Ud߹T5rlXU6;RmySxqv]n \)U v [jV"]^!F 9s\|S׈ []+$KS%1mԼԍ}1|-ΓcQ&$ ]aw7v?agGP/B/kچKQtOks$Y˔r\D(] YJR<e/< jŴCU g;3{C}|j纥Fy[{i6y ? o[?/GWcm]%pG&R{iVLHnV\PR=Xl.H@O*ÈϜ)n"PƐ 8OMJTiIs8bHH$Gh:)"\}` aEo]<3ejJDmaEC-EqcI \PΚU]o,ghL*ԩ6@O 4t ΧejdyryGL%0S+Aڶ;!q0QUꔖDnb{U{[N&\BQXRʧ͊0M AQH.,awapZbIaqh.\ԡ;xh6cq0%*SmeI}no-BrkBc[w4[K!mC{b?UcslRFickJ)m 5׻֪ cdIJV 8Syp_ζ#W.6، 7~$pl5WSmؤ@TSIQWAl\lZ iK!)Dᣙ)YfVJHuܔ8çPqdR 8Z_t u˨Sjhug)S*0dژQv; }fRJRϭ<Ҝl֤!+]J'3VgvYUOS_:%dkhnj#`ŹKJ~ߌUꥥxϹh.?TΈ>={JjiW2EH斅_d:BJxJ5?~g89O6S'涘o% RB. 6ͱ`kFїK*S9.|B[ُZ2i '-RJBUE$r7R$<UݟLr=k.8M{ JoxG'`ed*oLNP>A]ekfF!;&hӚ`-!KSyBKy|w 4gۙNY Ũ3=-qhDRϜBBykqHVsMF)괪=}EQԦ nHD61j_[a@WLpN#"&^S M#bl?<*e4NMf x'ֳ~[W~(AT#٣7A*yK[aCQB *nYV \]*Z2 Bl{_%da UyIb3KqIU~8C7:.O~7=.:s%Ue؆H0YP;nxكB<8UxR <U8 2<)RK[Ң`[҅p]{Y6 hpV_S""Zv(21去S+$aQ(eA4lURnR$>\+G+'ݎA^`ŽӃ%h'c`F|Z~jѳCr,RRPi*;HI?AO'"Q3$ nQȐpåĶ}Ìr=ΎS5mNOA{A=6(P_uJz0-bI ֧wШH{v{Oq)+ii1_G- vP//%dT W[enrE*7%oB˚orۧjiE,yI`>MRCDRTB#BxZy;z^0܋Ԫ(Ο2KM4F*;vA7.b4vuyy*D=H-1 kd[Eƛ@Sp"[ Sel댃0ڦ8xV-i=a b;-p&ˊ~Og+(0eC8^#%Dkt>xy oUGj,$Sf܀ޚUiuk_E }8Ç/Rc!)QHRRM6O=- ֲ: [M=ti;sĤz٠-b Ay %]IL3U=Ie!mˋ.؍QX- obL91"]*%G܂S2' [OQ9jFQVY %KSg—8lۅy!k߯ֈ\.rUhg-gwk-t+Ӑpm JRX|]Ԥ+[iapj[j$eʄ\d %$HΜ^ź^qӬUpjX@ ܭb9+A㚷D=Ba$~fwMIv,HúrSd78 Tzy tuÑ$R9Olf4?Mϑiq.km?JJIIS#Υa^z{n8' !e0CRJOis/SshLD/֢$2p W$bvCGz2ώKV OT\MKO$[qV\#ش`}}sGJ-[+-eC()JԲl [qIQ7r9,d^֒{N_1h:;RL0c$KK1yq[JP 0X#g̩&]+eÏ Hed++%䵺ۄwg*,9F*qʮUvT8r8򢫃t50.d}u#|p(řNTR|C签 y;hcA(y+% &ۏYZQfǤVtq8ĉl8 ֙~z|#֟2rd'ꭘ(,ŜU;ڷA+GAU.>ěl.ȥvxΐ"JvZBkr !yq()⚰os$)0C[H6'cFu>,M(ACüyY9BhI{V= Ef~j7) - )RKܯ ){x:|$H{B_J{7mC?yG$m {6e?B}xZҥශcp;Yh},*IR@^Q~У< ФKPjq(O\1nf.GeLE ]54iS.R8ێp6‡\X؀xYZu#v"zjdƎĬio\f6n6ҵdhn`9ƫez\$TnH&X\ɄT("1xr,t_6S1Qn8j:d[$M.v;k93(F JD# ggj^s1Yf;*N$^Kg٦T;pp کrN3FS5(T2W `6~8: ="spRv\s`X|o&7߬sF>'֤oe8McDɗˏOS'^Av S&fE%0f)w,wG+̏\G,^ebj)[ 6AnOPź I8췯l)9[3NqFEt*7k¿g*hܕ;ԥ0G Eޕ3T`R7'k'aӲN M!)89X()N)"\boܕ)~dTMO ^j,Ltib @mW)Y|pFv*W}v-@ĀͩO.wRӡII s:xB{G<MHrS\ZU$";M(-9!yVHzi+??,nY2}n*qY>#p֏[s_q~JqLMǟfnSSAnbzl "mA'*dުC*x*X@mӠ{XQ΢/20WfwOTZ2%6u*!O]- ):ʲz.6%M*򺅀}O%^enιp*9zMC(; R*bN(h\ztJjzeMp#O) yQܓݐIn:Fݸ>.r`4餢F3E6Qą)aI=lN,FY˙nd*Rr=Rݒt,Zʸq>\`V3iWj;ȓh7!%Zc6$:Wr&fr&~fUvMRKKTI[>W2JK[uOC$Q|st%wϚAl)J66+L}u9 X0)+y5HԺTdcx9>ցdYqvCrgr\[A\,KfSNHXyݬqIMm$9ݒ;0'%L#9=TMxp~+fB|\ KGD2[iϮT&3aJxfYAb:iW 3=aNlo0J]mf,%F3ȕ.*TU`tBW˩GamFnEb\YDﶮHq'i=Mqcg%" zԬ@KqK؞H SiN!&!SD` n? 07i89&t$ P_L fe΀JS @V~cǪrHF%HJ_PU=.@م%/5_㷨M~h-uĊVl>H?v׌$tXȋ!H[O<(+۷R\,( ʦL'林Gճ'R_q v,)#}\u1m;zofLHա)k?L)!D$ιr4M9¡N}č?!Ca?X(שuhd23QVRGi 5k$ 7Iq74ǒ{'ێE'q$ԩ˰Y[(MaG~QӞ-q=_eTG*haJtJV׊%M s)Nt"Ub08X /l&Y%ڏqo=ζn"ÛEXJ&}+UJnw`)?k. 2]>Zcǩ2◵J#cROnj8jemWFK~8X('='{t[kw| &.ױm$,#OGIKI}<}/#QB5W-8 PN@zyTSOP"Kޔqt##0={>)$'e6uA<]]+_Vt”3 2$ĥ_>8MiDzD{iAյܩ=Ԥ] 7\|u#m(m@pIic mS${E{U$" QBM+ߗߐ 4S@5juZ3i%I(^'L^s̩\$Y?t,becjRNu ?" D^#cUE[rRЂ./kx,.yq2ЋSkQ rV@?\Wws ״h#ꙏ#(ɸ,AL&ˤbO}5 eÓbtQb#`LMzy]ND8\@6_Řpku.ha ; O_geTMq%6|#de6ferT%UgxCm){mŒ /ٜr `$^m>-ޮU/tz f?5W:亲d;Zs*6{sݮ&:QJt[ 9 1FPGs.^yI}]trI\؎=q.gSU2@nJ fE s%j](E- g=>8|EB` zKj^IHZQ*6sI5 tQ!?u39@zr5{05&]wҐsLtsFݯxRƍT+Pv);p֊*ʴi KN)'=G\E*Sp2\v2(wmԨ)LCyM$'7u8nf "4e ^ػ]4S$h 7f6ͅYˮzm v(ɹ) kūM#q;U-kP:ik#?qVói,*MIK?dL$9uT&rg]ԒlN!KsUuApY1J՚=:󔟳jcx>!+P*[55_|1l-zX;'zB_K|n-6@F}]@xV8aW5j[*h)@~//qZc쿧Ť̓Y>,e +(FqK; xHW8> vmYKMlxq̥RKRBON8{bBSXc@IMJ~<~*l#{ۈ:.$W7+IKPe"p nj-W#>J6I'>xTROy F'o %Bdm:kƂvi/PdQY"МQ}\<1y/9BT?rem%<לi,Sc1@]Vw~U>~x:(My84X3eUt* )Qv>H&'2cnR/FsgiMN+J(7@5!bh˵R`oq᷹a-n–IsI!Hr-p pLEHYzlEyny}[Z-m;Nߘ3|w=XzaJRX%bޮ/lIP$\xK7epOVHS/M_R=~`񂿙MҘn܆ jq8#PyRRez`uӈ`V+2hjxb,"13 %\ )Zwt6Q[ܫ'j~<xfٗ%Uex)UO E Ѣqy'×-Dn”,mo\'vʵYQ9C1Sp(YzwjZAЫc>JjœHK;7taPlDžFL\o,DާFR2zZ*vG =rUsj6 9sD)j=ժBq&LyZHۺ{PjX؋)o]>? w(^:@E @T'\! C+=.3GhqRj&DD%(I*BE1Rٻ/o|hnU4/0a[Iޏ75Bj>L2(K΀.h؟)[2*|NԨ vgb.~-jsӾW B?Ū l .7 .n# hl{yrh읝貲qH;PONM’RlSqz[-_g6^e#k]u&HT!GƳskmcRH2,NW8oR>2i`JZb)6q(>HE|͙6FGlצgT(SߪӰN+ xe%Jz֙yG 2\CHw%H$QǞ$PfevK~w)*)+I)mU,DںDT)m$pO>Sy%{KvPQbnMWgTr&TH/OmmbfnY)H\$r@gyqFfH~-(()T]-[åwӶ K(NvFN`iIMOf):Xcp3O]Vߦ&U`$*ᨨy,-KmM.QjCJPҮ#nnG% jcطFq_̕>-!%ʇz/꓈lS&Yv|^WP h쿧ZȥҨ N]$E# >t6B֍ǁ6R;)$8⿓|v$U,U.4F [luruNdl":CSfnSg#{Ru% J UEZZ46Qeڔs[qe \8Jju)-<\,p 6IU꒧@WS’Ppp{Y}24ٯZu ;R!)}NQMR]y{[u,zxFyH"zQ+Ԁfy*ڦ#% r\n')mtQTt)NdYYWA gZb=%iCĭA1 7Oi/il<9"DSjPUChmmVwͳd}u쳛ʺBM=rJLWfk$o/k 2gJω1),{mj*K(@G(әfBLUan8}1vg%^`-c=I@<4`g) yjKD ckĊV@Nn:|qhe y 6%j)p~2Bئvr35sbf?%NPl4s6mr$[97$m5-7.⇋ual[%C)M*L+jg8 [MвY霙5vKnn<+-h+7 EVTUkm-vB~Nm'*#m_Q*(ɴL8{n1tM`מ؎ooz0U&qs%GpcUY7cZ-JRo@>`wX AiOĔGRMrp`KU I8`_9o{l VO?U 9{p1AُS'`RggG~}>~BQV<P*{ڠ0 1t#T}ԖPݛnh,Gf쯖c>]n C /\x$T8/cPk]h2 J K9rNbȹEj- KBA_2smE,rA YJ4G=2\_fjVx]IN]JvۉiR[@RAZ#zOCvn?TVF~ENzJgWw^ФGK/-/W<.Un#Wx{nK0Ҳ)'}mu]nc*)M%ēlADZag5^Ozy4fRt&9M,ƊO݃ftޔRޢl.~XQm_>V $,\^e((B{2VSj5up#:')AH( S KH ZbBHVŭYJYސlר;*ڥf('!AxA-m}QTIɍ@#IW]F$<TΟiqPG,Oqu[s$lM/,7A2fO9UrTTӣ!Cnɲ@zb{wrg{}5x$QU҆>nR 7_,Y"M/FF3&o-Db'L3ʇk _*EiSUP@S\[dk) 1R$zXUo 2թ~"]J&`UXzđ7 5JҫRAeF|F/gm:/_Zŧun9zb'uO`tzg2q F"!Y*zL$CpJ;)IaIJv Ynp9%N<* GKR+]4\7twt<^%ɳn>vZl HGp_? ԫt_

กิจกรรมที่จะมาถึง

ฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ วันที่ 21-26 พ.ค. 2561


Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by :
Joomla.org

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567


Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

TwitterTwitter FaceBookFacebook