Pin It

     เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่บุตรชายของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : เกิดเหตุวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.23 น. ; ณ บ้านเลขที่ 516 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All