Pin It

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง ฯลฯ จำนวน 250 ชุด มอบให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ขัับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นทที่ดังกล่าว ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วน "ลานกีฬาแสงทิพย์" ในซอยปรีดีพนมยงค์ 2 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

      การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการประจำจุดแจก ช่วยในการจัดระเบียบการเว่นระยะห่าง 1-2 เมตร ( socail distancing) ตามที่กำหนด พร้อมนำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชนขณะเข้ารับมอบถุงยังชีพทุกครั้ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All