Pin It

      วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จากผู้แทนสมาคมมิตรภาพเยาวชนฉวนโจวโลก ประเทศไทย และสมาคมจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย เพื่อสมทบกับข้าวกล่องของมูลนิธิฯ สำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในวันนี้

      และในเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 1,500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวม 3 แห่ง ได้แก่

- บริเวณ ป้าย 7 แยกสวรรคโลก เขตดุสิต จำนวน 500 ชุด

- บริเวณโรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ (ชุมชนแผ่นดินทอง วัดลำพะอง) เขตหนองจอก จำนวน 500 ชุด โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัย จุด สน.ลำผักชี จุด สน. ลาดกระบัง ลงพื้นที่ช่วยจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับฯ

- บริเวณชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เขตธนบุรี จำนวน 500 ชุด

     ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนเรื่องการดูแลประชาชนที่มารอรับ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All