วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 แจกจ่ายยาชุดสามัญประจำบ้าน" นำโดย คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกจ่ายยาชุดสามัญประจำบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ ที่ทำการชุมชนพัฒนา ซอยจรัญสนิทวงค์ 79 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารับสิ่งของดังกล่าว

27052020_001.jpg 27052020_002.jpg 27052020_003.jpg

27052020_004.jpg 27052020_005.jpg 27052020_006.jpg

27052020_007.jpg 27052020_008.jpg 27052020_009.jpg

27052020_010.jpg 27052020_011.jpg 27052020_012.jpg

27052020_013.jpg 27052020_014.jpg 27052020_015.jpg

27052020_016.jpg 27052020_017.jpg 27052020_018.jpg

27052020_019.jpg 27052020_020.jpg 27052020_021.jpg

27052020_022.jpg 27052020_023.jpg