Pin It

       วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุภาพร แสงเพ็ญ รักษาการหัวหน้าแผนกการเงิน และผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง ฯลฯ จำนวน 250 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ บริเวณชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

        และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู็ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชุมชนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ

        การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการประจำจุดแจก ช่วยในการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ( socail distancing) ตามที่กำหนด พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย และนำเจลแอลกอฮอล์ให้บริการประชาชนขณะเข้ารับมอบถุงยังชีพทุกครั้ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All