×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(ไทย) พร้อมเจ้าหน้าที่ นำข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ (500 กิโลกรัม) มอบให้แก่ Thai PBS เพื่อเติมลงใส่ตู้ปันน้ำใจ เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ยากไร้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการจัดตั้ง "ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน" เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 ตู้ การมอบข้าวสารให้ Thai PBS ในวันนี้ถือเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในอีกทางหนึ่ง

{gallery}Media/SocialWork/Other/2020/06/02062020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week