Pin It

       วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ จำนวน 250 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณชุมชนคลองเนินทราย จำนวน 150 ชุด และบริเวณชุมชนหมู่บ้านเปรมวดี พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 จำนวน 100 ชุด โดยมีอาสาสมัครกู้ภัย แลัอาสาสมัครจราจรของมูลนิธิฯ ให้การช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของ

       และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโรงตู้ ซอยอิสรภาพ 21 ณ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All