Pin It

     วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 แจกจ่ายยาชุดสามัญประจำบ้าน" นำโดย คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกจ่ายยาชุดสามัญประจำบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เจลแอลกอฮอล์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รองเท้าแตะ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ มัสยิดยามิอุ้ลมุบตะดี (บางเตยล่าง) เสรีไทย ซอย 6 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารับสิ่งของดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week