Pin It

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกชุดยาสามัญแระจำบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระในครัวเรือนของประชาชน โดยเฉาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ณ บริเวณชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง (ซอยจรัญสนิทวงค์ 23) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All