Pin It

    วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวห้นาแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร อาสาฯ ศิลปิน คุณเมย์ อธิชา เทศขำ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค สิงของจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณที่ทำการ อบต. บางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัย จุด สภ.พุทธมณฑล จุด สภ.อ้อมน้อย จุด.สภ.สามพราน จุด สภ.นครชัยศรี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต. ท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All