Pin It

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ จำนวน 4 แพ็ค (112 ชิ้น) มูลค่า 2,240 บาท รวม 2 รายการคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,240 บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นางละเอียด วัฒนชัย อายุ 85 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ --/--- หมู่ 4 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All