Pin It

     วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค สิงของจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณที่ทำการเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

     และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัย และอาสาฯ ศิลปิน คุณหรูหรา ปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร และคุณเมย์ อธิชา เทศขำ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ทำการชุมชนภายในตำบลสวนหลวง หมู่ 5 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All