Pin It

      เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละวันมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง นม น้ำผลไม้ น้ำดื่ม ยาสระผม ยาสีฟัน และอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาฯ / อาสาสมัคร นำสิ่งของจัดเติมใส่ในตู้ เพื่อให้ประชาชนได้หยิบจับสิ่งของกลับไปใช้ภายในครัวเรือน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All