Pin It

     วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศิริวรรณ โอกาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติศักดิ์ คุณศิริพร โอกาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ คุณกบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน ฯลฯ รวมถึงหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางบ่อ โดยมีอาสาสมัครกู้ภัย จุดบางบ่อ, จุดบางปู ร่วมแจกจ่ายฯ ณ บริเวณโรงเรียนวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสุมทรปราการ

     และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ทำการชุมชนเล็คไซต์วิลล์ หมู่ 4 คลอง 10 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All