Pin It

     วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ คุณจุ๊บ อิทธิกร สาธุธรรม อาสาฯ ศิลปิน และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน ฯลฯ รวมถึงหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 250 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำท้องถิ่นร่วมมอบฯ ณ บริเวณ วัดคลองตาคล้าย หมู่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All