Pin It

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนายประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท ผ้าออมเด็กสำเร็จรูป size S มูลค่า 3,000 บาท และนมผงเด็ก มูลค่า 3,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) แก่นายชาญ วงษ์สุวรรณ อายุ 60 ปีและครอบครัว ซึ่งมีฐานะยากจน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบ ณ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All