Pin It

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสดช่วยเหลือ คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 134/2 หมู่ที่4 ตำบลสวนพริก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All