Pin It

     เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ งดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้นั้น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( Basic CPR & AED) ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรของมูลนิธิฯ โดยตรง และกำหนดให้มีการสอบปฏิบัติหลักสูตรดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

ซึ่งการสอบปฏิบัติในครั้งนี้ ยังคงยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามูลนิธิฯ พร้อมจุดลงทะเบียนลงชื่อผู้เข้ารับการสอบ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่างขณะสอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All