Pin It

      วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มอบโลงศพให้แก่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดบางปลา) อำเภอบางพลี จำนวน 10 ใบ และ วัดด่านสำโรง อำเภอเมือง จำนวน 10 ใบ รวมมอบโลงศพ จำนวน 20 ใบ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี มอบโลงศพ จำนวน 20 ใบ ให้แก่วัดหุบบอนวนารม อำเภอศรีราชา และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบโลงศพ จำนวน 20 ใบ ให้แก่สุเหร่านุลรุ้ลอิสลาม (หลวงแพ่ง) อำเภอเมือง

เพื่อให้วัด และสุเหร่า ได้นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่มีความประสงค์จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อโลงศพ

 

     ในเดือนกรกฎาคมนี้ มูลนิธิฯ ดำเนินการลงพื้นที่มอบโลงศพให้แก่วัด สุเหร่า รวม 14 แห่ง และส่งมอบให้แก่วัด สำนักสงฆ์ และหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 37 แห่ง รวมทั้งสิ้น 51 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All