Pin It

      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบแก่นางสาวทรงสุดา ไชยมาศ อายุ 25 ปี ตั้งครรภ์ 8 เดือน ไม่ได้ประกอบอาชีพได้ซึ่งมีฐานะยากจน เพื่อสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ ---/-- ห้อง 404 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 20 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

*** หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All