Pin It

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ บริการตรวจโรคทั่วไป และแจกจ่ายยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้มีผู้สูงวัยและเด็กเล็ก มารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการจัดให้รักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All