Pin It

      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ บริการตรวจโรคทั่วไปและแจกจ่ายยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน ซึ่งมีการจัดให้รักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All