Pin It

      เมื่อวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจิรัฐฒิกร บรรจงกิจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยแผนกบรรเทาฯ เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ และพัฒนาเสริมสร้างความสันพันธ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ท่าน จาก 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มูลนิธิต่าง ๆ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All