Pin It

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร " การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED) ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2/63 " โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา

      วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 70 คน โดยแบ่งการสอบเป็น 2 รอบ (เช้า - บ่าย) รอบละ 35 คน พร้อมรักษาการเว้นระยะห่าง (Socail Diastancing) การสวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดไข้ผู้เข้าสอบก่อนดำเนินการสอบทั้ง 2 เวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All