Pin It

      วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

(ประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 92 คน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All