Pin It

       วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคมท่าเรือสโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

(มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาและรับยา จำนวน 107 ราย)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All