Pin It

      วันที่ 18 สิงหาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และแพทย์อาสาฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนที่มารับบริการตรวจ โดยไม่มีค่ารักษาใดๆ ซึ่งมีผู้รับบริการ จำนวน 43 คน ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา เขตสาทร กรุงเพทฯ

และในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชน มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาทั้งเด็กและผู้สูงวัย จำนวน 52 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All