Pin It

     วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 06.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานจากโรงครัวเคลื่อนที่ พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,000 ชุด และชุดยาสามัญจำนวนหนึ่ง ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนอง หมู่ 9, บ้านเวียงสา หมู่ 3 และบ้านดอนแท่น หมู่ 2 พร้อมลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดไข้ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ราย จากพื้นที่ประสบภัยนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All