Pin It

      วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ มอบโลงศพให้แก่วัด ณ วัดราษฎร์เจริญผล จ.สุรินทร์ จำนวน 20 ใบ วัดใหม่หนองโย จ.สุรินทร์ จำนวน 20 ใบ วัดป่าพรหมนิมิต จ.ศรีสะเกษ จำนวน 100 ใบ วัดดวนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 20 ใบ วัดโนนสูงวนาราม จ.ศรีสะเกษ จำนวน 50 ใบ และวัดบ้านคอก จ. ศรีสะเกษ จำนวน 20 ใบ เพื่อให้วัดได้นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่มีความประสงค์จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อโลงศพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All