มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ. นครนายก

 

              เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณซุ่นอัง แซ่เอี้ย หัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคม นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตนามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา โดยคุณมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม วัดสายตาแจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผม แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ฟรี โดยมีคณะจิตอาสาจาก รพ.กรุงเทพ และรพ.บำรุงราช ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชวยเหลือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการทำช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ. นครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All