Pin It

     วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ การสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ปี 2563 (EMS DAY) พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่ร่วมภารกิจงานการเเพทย์ฉุกเฉิน โดยนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นวิทยากรการบรรยายนโยบายทิศทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

     เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ เป็นตัวแทนจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ-กู้ภัย บรรยายและสาธิตวิธีการใช้ "แอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418" พร้อมด้วยนาวาอากาศโท บรรเจิด เปรมจิตต์ หัวหน้าศูนย์วิทยุโยธิน/ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นตัวแทนบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี คุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัครกิตติมศักดิ์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All