Pin It

    วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐฺติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ สวนสาธารณะของหมู่บ้านนันทิชา 1 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All