Pin It

      วันนี้ ( 19 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายสิงห์โต ทับทิมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All