Pin It

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่นายสุวิชาญ เมฆสำลี อายุ 52 ปี ผู้ป่วยโรคไต ที่มีฐานะยากจน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ ---- / -- ตรอกนอกเขต ถนนจันทร์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

*หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All