วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ รับมอบเงินบริจาคจากคุณวีระชัย เอื้อสถาพรชัย จำนวน 200,000 บาท บริจาคในนามบริษัท เทอร์มินอลลักศ์ จำกัด จำนวน 100,000 บาท และบริจาคในนาม คุณวีระชัย เอื้อสถาพรชัย จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู็จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ