Pin It

    วันที่ 23 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และแพทย์อาสาฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งมีผู้สูงวัย และเด็กนักเรียน เยาวชนมาใช้บริการ จำนวน 126 คน ณ ที่ทำการทำการชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All