Pin It

     วันนี้ (24 กันยายน 2563) เวลา 15.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ทำพิธีส่งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังมน จำนวน 10 คัน โดยมีคุณวิจิตร ภู่เจริญ ประธานมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จังหวัดลำพูน ร่วมมอบ ณ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จังหวัดลำพูน

    ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 34 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All