Pin It

     วันนี้ (24 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมอคี จำนวน 10 คัน มอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง จำนวน 60 คัน และมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 จำนวน 10 คัน รวมมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนทั้งสิ่น 3 โรงเรียน รวม 90 คัน โดยมีคุณประสงค์ สุขขนิวาส รักษาการประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบ ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จังหวัดเชียงใหม่

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 34 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All