Pin It

    วันนี้ (29 กันยายน 2563) เวลา 05.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร และแท็งก์/ถังบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปี 2563 โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร(ไทย) ออกเดินทางไปยังอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เวลา 10.00 น. เดินทางถึงจังหวัดพิจิตร พร้อมทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณหมู่ 6 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 ถัง และพื้นที่บริเวณหมู่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 ถัง รวมเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณเกรียง วิจิตรเศรณี รองประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีสงเคราะห์ จังหวัดพิจิตร และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All