Pin It

     วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR&AED) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ฯ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

    การเปิดอบรมหลักสูตร CPR&AED ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างผู้อบรมฯ พร้อมเปิดลงทะเบียนให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All