วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีผู้มารับบริการ จำนวน 52 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนวัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

120970613.jpg 121010798.jpg 121028759.jpg

121093628.jpg 121094123.jpg 121105732.jpg

121118469.jpg 121166361.jpg 121187611.jpg

121476502.jpg