Pin It

    วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนุบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "ขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล เพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ บริษัท สอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All