Pin It

    วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงานบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All