Pin It

  วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 1--/- ถนนระพีพัฒน์ฝั่งขวา ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week