Pin It

      วันที่ 16  ตุลาคม 2563 เวลา 12.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดมณฑลงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ร่วมในพิธีฯ โดยมี คณะสงฆ์อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง ประกอบพิธีอัญเชิญกิ๊วอ๊วงฮุกโจว (เทพเจ้า 9 องค์ หรือนัยหนึ่ง คือ ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ดวง) #เปิดมณฑลพิธีงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ 
    และในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 18.45 น.  ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกงได้มีการประกอบ #พิธีทิ้งกระจาด โปรยทาน และประกอบ #พิธีแห่เวียนธูป ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง พร้อมประกอบ #พิธีส่งเทพเจ้า และเทพยดา ปิดมณฑลพิธีงานเทศกาลกินเจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. 
    ตลอดการจัดงานเทศกาลกินเจ คณะสงฆ์อนัมนิกาย ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา สวดมนต์ถวายพุทธบูชา ก๊งฮุก พิธีเวียนธูปภายในศาลเจ้า พิธีเบิกเนตรองค์ยมทูต และพิธีลอยกระทง นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้บริการอาหารเจพร้อมน้ำดื่มวันละ 3 มื้อ แก่ผู้ถือศีลกินเจและประชาชนทั่วไป พร้อมจัดแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) รวม 11 วัน 11 คืน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All