Pin It

    วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนก สังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายวินัย อัศวราชันย์ประธานมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊ง พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายนิมิตร ภูติศรากร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 21/3 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All