Pin It

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนก #สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ #ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวาม 2 ราย ดังนี้
 
รายที่ 1 บ้านเลขที่ 45/2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
 
รายที่ 2 บ้านเลขที่ 57 ม.6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
    รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ ปภ.จ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีหนองตาคง และ นายชาญเกียรติ เจริญธนสถาพร นายก อบต.หนองไม้แก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All