Pin It

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกูศนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ โดยมีคุณเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พร้อมด้วยคุณเลอพงศ์ สวนสังข์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย และคุณธนกิตติ์ ชาลี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All